Livmorkreft

Livmor (uterus) er et tykkvegget, pæreformet muskuløst hulorgan som ligger midt i det lille bekkenet hos kvinnen, mellom urinblæren og endetarmen. Den ene, nedre enden av livmoren munner ut i livmorhalsen som går over i skjeden, mens den øvre delen er tilknyttet de to egglederne og eggstokkene på hver side. 

Livmorkroppen stabiliseres ved hjelp av bindevev (parametriene) rundt og understøttes i tillegg av bekkenbunnsmuskulaturen. 

Hos kvinner i fruktbar alder vokser livmorveggens innerste lag, livmorslimhinnen, hver måned som et ledd i menstruasjonssyklusen. Dette avsluttes om kvinnen ikke blir gravid. Etter den fruktbare fasen i kvinnens liv, opphører denne månedlige tilveksten.

Livmorens funksjon under graviditet er å huse og ernære embryo og foster. Hele organet veier cirka 50 gram, men under svangerskap kan det vokse og øke sin muskelmasse, slik at vekten kan komme opp til 1 kg. Etter svangerskapet nedbygges muskulaturen, og livmoren reduseres igjen i størrelse og vekt.

Livmorkreft

Gynekologisk kreft er ondartede svulster utgått fra de kvinnelige underlivsorganer (genitalier), som omfatter ytre kjønnsorganer (vulva), skjede (vagina), livmorhals (cervix), livmor (uterus), eggstokk (ovarium), eggleder (tuba uterina) og svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster).

Livmorkreft oppstår i livmorkroppen. En kan grovt sett skille mellom kreft som oppstår i livmorslimhinnen (endometriet) og kreft som utgår fra muskulatur i livmorvegg (myometriet).

Kreft som utgår fra livmorslimhinnen (endometriekreft) er den vanligste formen for kreft i livmoren, og den 4. hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge. Kreft utgått fra muskulatur (sarkomer) er en sjelden form for kreft i livmoren. Det skilles hovedsaklig mellom leiomyosarkom og endometriestromasarkom. Karsinosarkom og adenosarkom er svulster av blandet type.

Forekomst

I 2017 fikk 702 kvinner livmorkreft i Norge. Sykdommen ses især hos eldre kvinner, og gjennomsnittsalderen ved diagnose er 65 år. 

 

Aldersspesifikk forekomst av livmorkreft, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av livmorkreft, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret