Undersøkende kirurgi (eksplorativ laparotomi)

Spørsmål om undersøkende kirurgi ved gynekologisk kreft

Ved undersøkende bukoperasjon (eksplorativ laparotomi) åpnes bukhulen for å få en oversikt over forholdene og sykdomsutbredelsen. Funnene avgjør hva som skal gjøres hos den enkelte. Dette er en vanlig type operasjon som av og til gjøres ved eggstokkreft, men den kan også være aktuell ved andre tilstander, for eksempel ved symptomer på tarmslyng.

"Second look" vil si at man åpner bukhulen for å i enkelte tilfeller kontrollere effekten av cellegiftbehandling.

Beskrivelse av undersøkende bukoperasjon

Før operasjonen tømmes tarmen. Operasjonen foregår i full narkose og varer fra 1 til 5 timer, avhengig av hva som må gjøres. Under operasjonen legges det inn et kateter til urinblæren.

Urinkateteret beholdes til den femte dagen. Stingene tas etter cirka 10 dager.

Det gjøres eventuelt røntgen urografi for å kontrollere at ikke urinlederne er blitt skadet under operasjonen. Eventuelt foretas også en enkel gynekologisk undersøkelse etter operasjonen.