Undersøkende kirurgi

Hvordan forbereder du deg?

Dagen før operasjonen tømmes tarmen etter et eget tømmingsregime. Du får snakke med anestesilege/anestesisykepleier om narkosen på ettermiddagen. Du må konferere med legen om du skal ta dine faste medisiner som du pleier. Sukkersykepasienter følger eget opplegg.

Kvelden før operasjonen får du en sprøyte med et blodfortynnende medikament. Dersom du er under 70 år får du også 25 mg Sobril (en beroligende tablett) som en forberedelse til narkosen. Er du over 70 år får du Sobril etter behov. Du må ikke spise fast føde eller røyke de siste 6 timene før operasjonen. Men du kan drikke vann og klare væsker som te, svart kaffe, brus og saft fram til 2 timer før du skal til operasjon. Pastiller, drops og tyggegummi er ikke tillatt de siste 2 timene før narkosen. Sukkersykepasienter følger eget opplegg.

Operasjonsdagen måles temperatur, puls og blodtrykk. Operasjonsfeltet barberes. Du får Sobril som kvelden før. Det gis antibiotika intravenøst før operasjonen for å forebygge infeksjon.

Etter operasjonen

Du våkner opp på postoperativ avdeling, men kommer som regel tilbake til rommet ditt enten samme kveld eller dagen etter operasjonen. For å forebygge smerter etter operasjonen får du smertestillende etter behov.

Under operasjonen får du innlagt et tynt kateter (plastslange) i urinblæren, og dette beholdes til den femte dagen. Årsaken er at det kan være vanskelig å late vannet i begynnelsen fordi blæremuskulaturen er svekket etter operasjonen. Som oftest vil dette raskt normalisere seg.

For å hindre blodpropp får du sprøyter med et blodfortynnende medikament så lenge legen finner det nødvendig. Det er viktig at du så fort som mulig er oppe av sengen og i aktivitet.

De første par døgnene får du intravenøs væsketilførsel. Inngrepets art bestemmer når du får begynne å spise og drikke igjen etter operasjonen. Dersom det er gjort operasjon på selve tarmen, er det legen som avgjør når du kan begynne å spise. Dersom det ikke er gjort operasjon på tarmen, kan du drikke litt forsiktig og eventuelt spise allerede den første dagen. For å hjelpe tarmen skikkelig igang, får du et klyx den fjerde dagen.

Iblant tas røntgen urografi for å kontrollere at ikke urinlederne er blitt skadet under operasjonen. Eventuelt foretas også en enkel gynekologisk undersøkelse etter operasjonen.

Stingene tas etter cirka 10 dager.

Forholdsregler

De første 6–8 ukene etter operasjonen skal du være forsiktig med større fysiske anstrengelser, spesielt tunge løft. Du er sykmeldt en periode, men lengden på sykmeldingen avhenger av hva slags jobb du har.

Hvis livmoren er fjernet frarådes samleie og bading de første 4–6 ukene. Etter dette er sårflaten i skjeden grodd og ingen spesielle hensyn er lenger nødvendig.