Kreft i strupehode

Strupehodet (larynx) er et rørformet organ som ligger fortil på halsen, litt nedenfor tungebenet. Strupehodet er inngangsporten til luftrøret og har som oppgave å frembringe stemme, samt stenge passasjen til de nedre luftveiene under svelging. Strupehodet er dekket av plateepitel.

Strupehodet omfatter:

  • området ovenfor stemmebåndene (supraglottis)
  • stemmebånd (glottis)
  • området nedenfor stemmebåndene over luftrøret (subglottis)

Kreft i strupehode

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i strupehodet, og kan enten oppstå fra atypisk epitel eller uavhengig av slike epitelforandringer. 

Behandlingen av strupekreft og følgetilstand av behandling, kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere de belastningene dette kan påføre pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging.

Forekomst

I 2017 ble det registrert 87 tilfeller av kreft i strupehodet. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner, i 2017 var det 71 menn og 16 kvinner som fikk diagnosen.

Gjennomsnittsalderen for alle lokalisasjoner i hode-halsregionen er omtrent 64 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av strupekreft, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av strupekreft, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret