Kirurgisk behandling ved trofoblastsykdom

Hos eldre pasienter uten barneønske kan fjerning av livmor overveies ved lokalisert sykdom.

Placenta-site-trofoblasttumorer behandles primært med fjerning av livmor, da disse svulstene er lite følsomme for cellegift. Spredning fra placenta-site-tumorer behandles med operativ fjerning hvis mulig, eventuelt i kombinasjon med cellegiftbehandling basert på cisplatin.