Stadier og spredningsmønster ved trofoblastsykdom

Trofoblastsykdommer stadieinndeles i henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) og WHO (Verdens helseorganisajon) risikoscore.

Stadieinndeling etter FIGO

Stadieinndeling trofoblastsykdom, illustrasjon

Stadium I: Sykdommen begrenset til livmor

Stadieinndeling trofoblastsykdom, illustrasjon

Stadium II: Spredning til adnexa, parametriene eller skjede

Stadium III: Metastaser til lunge. Det er kun lungemetastaser som er synlige på vanlig røntgen toraks som inkluderes i scoringssystemet. Små metastaser som kun ses på CT inkluderes ikke, med mindre det er mange av dem.

Stadium IV: Metastaser til andre lokalisasjoner

WHO risikoscore
Risikoscore
0 1 2 4
Alder < 40
> 40


Svangerskap Mola Abort Fullgått
Intervall * < 4 4-6 7-12 > 12
Serum hCG (lE/L)** < 103 103-104 104-105 > 105
Største tumor (cm)***
3-5 > 5
Metastasens lokalisasjon Lunge***/livmor
Milt/nyre Tarm Hjerne/lever
Antall metastaser***** 0
1-4 4-8 > 8
Tidligere cellegift

Ett stoff Multiple stoffer

*  Antall måneder fra siste avsluttet svangerskap til start av cellegift

** hCG-verdi på tidspunkt for oppstart behandling

***  Innbefattet svulst i livmor

**** Spredning til lunge vurderes på røntgen toraks, ikke CT

***** Alle spredninger skal telles, uavhengig av lokalisasjon

Risikogrupper

  • Lav risikogruppe: Sammenlagt WHO risikoscore mindre eller lik 6. Pasienter uten spredning klassifiseres i stadium I. Ved spredning klassifiseres pasienten i stadium høyere enn I.
  • Høy risikogruppe: Sammenlagt WHO risikoscore mer enn 6.

Placenta-site trofoblasttumorer er en spesiell sykdomsgruppe og klassifiseres bare etter FIGO-stadium.

Spredningsveier

Trofoblastsykdommer sprer seg primært via blod. Den hyppigste lokalisasjonen er lunger. Spredning til hjerne, lever og nyre kan forekomme, samt spredning til skjede, livmorhals og adnexa uteri.

Placenta-site-tumorer kan også spres via lymfe.