Overlevelse ved trofoblastsykdom

Pasienter i lavrisikogruppen har 100 % helbredelse. Fruktbarheten bevares med mindre det gjøres fjerning av livmor.

Pasienter i høyrisikogruppen har 60–80 % mulighet for helbredelse.