Årsaker til trofoblastsykdom

Årsaken er i de fleste tilfeller ukjent, men utvikling av trofoblastsykdom ses i sammenheng med tidligere forekomst av blæremola.

Risiko for gjentatt mola er 0,6–2 %.