På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved livmorkreft

Ved framskreden (avansert) sykdom med spredning utenfor livmor, har nyere studier vist at cellegiftbehandling er mer effektivt enn strålebehandling. En nyere sammenliknende studie viser tydelig forlenget overlevelse med cellegiftbehandling som gis etter operasjon.

Kombinasjonen av cisplatin og doksorubicin var før ansett som standard behandlig. En nyere studie har vist at tillegg av paklitaxel gir forlenget overlevelse. Behandlingsoppleggene gir imidlertid relativt tunge bivirkninger, og mange av pasientene har redusert allmenntilstand. Ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet benyttes en kombinasjon av karboplatin og paklitaxel. Kombinasjon er under utprøving, der den sammenlignes med cisplatin- pluss doksorubicin- pluss paklitaxelbehandling.

Hormonell behandling

Ved hormonreseptorpositive tumorer kan det oppnås omtrent samme effekt med hormonell behandling som med cellegiftbehandling. Det anbefales derfor i de fleste tilfeller å begynne med hormonell behandling, og å reservere cellegiftbehandlingen til de tilfeller der hormonell behandling ikke oppnår ønsket effekt. Hos pasienter med hormonreseptornegative tumorer kan hormonbehandling ikke forventes å ha noen effekt. Svulster av serøspapillær og klarcellet type har ikke hormonreseptorer, og svulster som avviker mye fra normalt kjertelvev (lite differensierte) har sjelden hormonreseptorer.

Behandling med gestagener har vist respons hos 15-30 %. Effekt av behandlingen er relatert til påvisning av hormonreseptorer. Peroral behandling er like effektiv som parenteral behandling.

Blokkering av østrogenproduksjonen hos postmenopausale ved bruk av aromatasehemmer, er en eksperimentell behandling som er til evaluering.

Medisinsk behandling ved tilbakefall

  • Pasienter med lokalisert tilbakefall i bekken, som tidligere er blitt strålebehandlet, gis cellegiftbehandling eller hormonell behandling. I sjeldne tilfeller kan kirurgi være aktuelt.
  • Ved tilbakefall i øvre del av buken gis det cellegiftbehandling eller hormonell behandling.
  • Ved tilbakefall i lungene gis cellegiftbehandling eller hormonell behandling. Ved lokalisert tilbakefall kan kirurgi være aktuelt hvis systemisk behandling ikke gir komplett remisjon.
  • Ved spredning til skjelett kan det være aktuelt å gi stråling for å hindre benbrudd. Eventuelt gis systemisk behandling (cellegift eller hormonell behandling) i tillegg.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil