Overlevelse ved livmorkreft

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med livmorkreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

I tillegg til svulstens utbredelse ved diagnosetidspunkt har differensieringsgrad og celletype stor betydning for overlevelsen.

Svulster av serøspapillær og klarcellet type medfører økt risiko for tilbakefall av sykdom, selv når svulsten er i tidlig stadium. Alle disse svulstene tilhører derfor det vi kaller høyrisikogruppen.