Overlevelse ved livmorkreft

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med livmorkreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1978–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

5-års overlevelse for pasienter behandlet i 1993–95:

Pasienter behandlet i 1993–95

Stadium Ia 89 %
Stadium Ib 90 %
Stadium Ic 81 %
Stadium IIa 80 %
Stadium IIb 72 %
Stadium IIIa 63 %
Stadium IIIb 39 %
Stadium IIIc 51 %
Stadium IVa 20 %
Stadium IVb 17 %

I tillegg til svulstens utbredelse ved diagnosetidspunkt, har differensieringsgrad og celletype (histologisk type) stor betydning for overlevelsen.

Svulster av serøspapillær og klarcellet type medfører økt risiko for tilbakefall av sykdom, selv når svulsten er i tidlig stadium. Alle disse svulstene tilhører derfor det vi kaller høyrisikogruppen. 

5-års overlevelse for kreft utgått fra livmorslimhinne (endometriod type) i stadium I relatert til differensieringsgrad:

Relatert til differensieringsgrad

Høyt differensiert = G1 92 %
Middels differensiert = G2 90 %
Lite differensiert = G3 74 %

5-års overlevelse for svulster utgått fra livmorslimhinne i stadium I relatert til dybdeinnvekst i livmorveggen:

Relatert til invasjonsdybde

Svulsten vokser kun i livmorslimhinnen 90 %
Svulsten vokser gjennom mindre enn 50 % av livmorveggen 82 %
Svulsten vokser gjennom mer enn 50 % av livmorveggen 62 %
Svulsten vokser inn livmorveggens ytre lag (perimetrium) 49 %

For svulster utgått fra livmorslimhinne kan sammenhengen mellom differensieringsgrad og innvekst i livmorveggen framstilles som nedenfor.  

Risikogruppering for stadium I

Stadium

Differensieringsgrad
G1 = Høyt G2 = Middels G3 = Lite
la Lav Lav Middels
lb Lav Lav Middels
lc Middels Middels Høy
Les mer om 5-års overlevelse i stadium I