Kirurgisk behandling ved livmorhalskreft

Primær kirurgisk behandling ved livmorhalskreft

Primær kirurgi er aktuelt ved kreft begrenset til livmorhals i stadium Ia til Ib1 (med største svulstdiameter under 4 cm).

Stadium Ia

Konisering er en behandlingsmetode som benyttes ved stadium Ia1. Ved denne operasjonen fjernes en kremmerhusformet vevsbit fra livmorhalsen. Konisering gjøres ved CIN 2 og 3 (forstadier). I tillegg gjøres konisering i utredningen av livmorhalskreft der vevsprøver ved mikroskopisk undersøkelse viser mikroinvasjon og det ikke er synlig kreft. Ved ønske om å bevare fertilitet er konisering tilstrekkelig behandling ved stadium Ia1. Når det det ikke foreligger fertilitetsønske vurderes fjerning av livmor (enkel hysterektomi).

Tradisjonell behandling ved stadium Ia2 er fjerning av livmor (radikal hysterektomi) og fjerning av lymfeknuter i bekkenet . Hos kvinner som ønsker å bevare sin fertilitet og bevare livmoren, vil fjerning av hele livmorhalsen med lymfeknutetoalett også være tilstrekkelig behandling (radikal trakelektomi). Disse prosedyrene kan gjennomføres ved åpen kirurgi eller mer skånsomt ved kikkhullskirurgi.

Stadium Ib1

Tradisjonell behandling består av radikal hysterektomi og fjerning av lymfeknuter i bekkenet (lymfeknutetoalett). Nervesparende kirurgi brukes hvor dette er mulig.

Kvinner med stadium Ib1 hvor svulsten er mindre enn 2 cm, kan også vurderes for fertilitetsbevarende kirurgi i form av fjerning av livmorhals (med bevaring av livmor) og lymfeknuter.

Behandling etter kirurgi ved stadium I

Pasienter med spredning til lymfeknuter, innvekst parametriene eller ikke svulstfrie marginer i operasjonspreparatet (= kan ikke med sikkerhet kan si om all kreft er fjernet), får etterbehandling i form av strålebehandling mot bekkenet. Det gjøres for å redusere risikoen for tilbakefall. Strålebehandling er også anbefalt for pasienter uten lymfeknutespredning, med andre risikofaktorer som dyp innvekst i vevet i livmorhalsen, stor svulst og innvekst i blod- og lymfekar.  

Kirurgisk behandling av livmorhalskreft ved tilbakefall

Ved tilbakefall av livmorhalskreft etter gjennomgått strålebehandling hvor målet var å helbredende kan det være aktuelt med kirurgisk inngrep.

Dersom svulsten i livmorhalsen vedvarer og det ikke påvises spredning etter strålebehandlingen, kan radikal hysterektomi eller fjerning av innvollsorganer i bekkenet (bekkeneksenterasjon) vurderes.