Kreft i kjønnslepper

Kjønnsleppene utgjør en del av de ytre kvinnelige kjønnsorganer. Kreft i kjønnslepper er sjelden og opptrer fortrinnsvis hos eldre kvinner i forbindelse med hudsykdommen Lichen sclerosus. Krefttypen kan også oppstå hos yngre kvinner, men er da relatert til infeksjon med humant papillomavirus (HPV).

illustrasjon kreftlex.no. Kreft i kjønnslepper. Anatomi av kvinnens kjønnsorgan, klitoris, kjønnslepper, vulva, urinrørsåpning og anus. @Jostein Eikanger

De ytre kvinnelige kjønnsorganene (vulva) omfatter:

  • ytre kjønnslepper (labia majora)
  • indre kjønnslepper (labia minora)
  • mellomkjøttet (perineum)
  • venusberget (mons pubis)
  • forgården (vestibulum)
  • Bartholins kjertler
  • urinrørsmunningen
  • klitoris

Kreft i kjønnslepper er sjelden og omfatter flere ulike typer, undergrupper og utviklingsstadier. Samme sykdom arter seg forskjellig fra pasient til pasient, og krever et individuelt behandlingsopplegg.

De fleste tilfeller av kreft i kjønnslepper er plateepitelkarsinomer. Andre typer som føflekkreft, kreft i Bartholins kjertel og Pagets sykdom er sjeldne. 

Forekomst

I 2022 var det 1770 kvinner som fikk en eller annen form for gynekologisk kreft i Norge. Gynekologisk kreft er ondartede svulster utgått fra de kvinnelige underlivsorganer (genitalier), som omfatter kjønnslepper, skjede (vagina), livmorhals (cervix), livmor (uterus), eggstokk (ovarium), eggleder (tuba uterina) og svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster).

Kreft i kjønnslepper er sjelden og utgjør omtrent 5 % av all gynekologisk kreft. I 2022 ble det registrert 104 tilfeller. Sykdommen rammer særlig eldre kvinner. Gjennomsnittsalderen er omkring 65 år.. 

 

Aldersspesifikk forekomst av ytre kvinnelige kjønnsorgan, 2016–2020. 
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av ytre kvinnelige kjønnsorgan, 1961–2020. 
Kilde: Kreftregisteret