Oppfølging ved bløtvevssarkom i buk og bekken

Pasientene følges opp ved sarkomsenter i tilsammen 10 år med kontroll hver 6. måned de første 5 år, deretter årlig de neste 5 år.

Undersøkelser som tas er:

Det oppstår lokalt tilbakefall eller spredning innenfor bukhinnen hos mer enn 50 % av pasientene med aggressive svulster, og hos mer enn 30 % av pasientene med mindre aggresive svulster. Ved aggressive sarkomer skjer de fleste tilbakefall innen 2 år. Ved de mindre aggressive sarkomene kan tilbakefall forekomme  mange år etter og ikke sjelden 5–10 år etter første behandling.