Symptomer ved bløtvevssarkom i buk og bekken

Bløtvevssarkomer på bakre bukvegg og i bukhulen gir vanligvis få eller ingen symptomer. Ved langtkommen sykdom eller ved store svulster kan symptomer som utmattelse, vekttap og ubehag i magen oppstå.

Sarkomer i mage- og tarmkanalen kan også føre til mer spesifikke symptomer, hovedsakelig på grunn av svulstens beliggenhet, om det er sårdannelse eller tilstopping i tarmen. Symptomer ved forsnevring/tilstopping i tarm kan være kvalme, brekninger, sure oppstøt, tarmslyng eller delvis tarmslyng (Ileus) og/eller smerter. Tegn på blødning kan være oppkast av blod og tjærefarget, illeluktende og seig avføring samt blodmangel (anemi). 

I opptil 80% av tilfellene oppdages svulsten ved at pasienten selv kjenner en kul eller at legen oppdager svulsten ved undersøkelse.

Hos opptil 95% av pasientene med sarkom i livmor ses unormal blødning. Blødningen fra livmoren kan variere fra småblødninger til unormalt rikelige og langvarige blødninger.

.