Overlevelse ved bløtvevssarkom i buk og bekken

Prognosen for pasienter med bløtvevssarkom i buk og bekken avhenger av sykdommens utbredelse. For pasienter uten spredning, har fullstendig kirurgisk fjerning og grad av ondartethet vært de viktigste faktorene for overlevelse. Ufullstendig fjerning av svulsten, eller søl av kreftceller under operasjonen, øker sannsynligvis for tilbakefall og forverrer prognosen betydelig. Andre faktorer av betydning for overlevelse er svulstens størrelse og histologisk undergruppe.

Prognosen ved GIST med spredning er betydelig bedret etter innføring av behandling med imatinib (Glivec®) i 2001. Imatinib hemmer blant annet nydannelse av blodårer til disse kreftsvulstene og begrenser dermed vekst av unormale celler.