Fysioterapi ved fjerning av større del av bekkenbenet og rekonstruksjon med fibula graft

Før start av behandling

Ved eventuelt behov for midlertidige hjelpemidler, som for eksempel krykker, vil du settes i kontakt med fysioterapeut på sykehuset. Det vil mest sannsynlig ikke være behov for ytterligere oppfølging fra fysioterapeutene på sykehuset i denne fasen.

Ved preoperativ cellegift

Spør legen din om det er spesielle hensyn du må ta i forbindelse med fysisk aktivitet, med tanke på behandlingen du får og hvor kreftsvulsten din sitter. Hvis du ikke har fått beskjed om å avlaste, er det fint om du klarer å være noe fysisk aktiv i denne perioden og det er mye du kan gjøre på egenhånd. Stadig flere studier viser at fysisk aktivitet kan bidra til at man tåler kreftbehandlingen bedre og kan føre til mindre bivirkninger.

Under behandlingen vil du bli satt i kontakt med fysioterapeut på sykehuset. For å tilpasse behandlingen best mulig til deg og dine behov vil fysioterapeuten snakke med deg om hvilket aktivitetsnivå du har i hverdagen og hva du liker å gjøre av fysisk aktivitet og trening. På bakgrunn av dette vil fysioterapeuten hjelpe deg å legge en treningsplan/ aktivitetsplan. Under de preoperative cellegiftkurene kan det være lurt å begynne å snakke med fysioterapeuten din om tiden etter operasjonen. Etter operasjonen vil du ha noen restriksjoner. Dette er bevegelsesbegrensninger bestemt av kirurgen, som har som formål å sikre at muskler, sener og bein skal gro godt, for å gi deg best mulig funksjon. Disse restriksjonene medfører blant annet at du i en periode må bruke bestemte teknikker for å komme deg inn og ut av seng og ved gange, noe du
allerede nå kan begynne å øve på sammen med fysioterapeuten. Da du må bruke krykker en periode etter operasjonen, kan det være lurt å øve på krykkegange.

Ergoterapeut vil ta mål av deg, slik at du får en rullestol som er best mulig tilpasset deg og dine behov. Dette fordi en rullestol i perioder kan være et kjekt hjelpemiddel når du skal forflytte deg over lengre avstander, spesielt rett etter operasjonen. Før du reiser hjem er det flere forhold i hjemmet som bør være på plass, som eventuelle behov for midlertidige hjelpemidler. Dette vil ergoterapeuten snakke mer med deg om.

I tiden mellom cellegiftkurene vil det være gunstig å holde seg fysisk aktiv. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med lokal fysioterapeut for oppfølging på hjemstedet. Fra og med 01. Januar 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut, så du kan selv ta kontakt med den fysioterapeuten du måtte ønske. Du må selv betale fram til frikort egenandelstak 2. Fysioterapeutene på sykehuset kan også være behjelpelige med å ta kontakt med lokal fysioterapeut for å forklare din situasjon.

Cellegift er en påkjenning for kroppen, og selv om trening i seg selv ikke er skadelig, skal du likevel ta noen forbehold når det kommer til trening under- og rett etter cellegiftkur.

Kirurgi

Under operasjonen vil ortopedene løsne på muskulatur og bein for å komme til kreftsvulsten i bekkenet. Dette er forbundet med en del restriksjoner etter operasjonen, det vil si bevegelsesbegrensninger som skal bidra til å gi deg best mulig funksjon på sikt. Nøyaktig hvilke restriksjoner akkurat du må forholde deg til bestemmes av kirurgene under operasjonen. Ved fibulagraft er det vanlig å få belastningsrestriksjoner, det vil si føringer for hvor mye vekt du kan legge på operert sides bein, samt restriksjoner knyttet til rotasjon i bekkenet og aktivering av muskulatur. I noen tilfeller følger også restriksjoner vedrørende hoftebøy. Dette er restriksjoner som skal sikre at fibulagraftet ikke rører på seg i bekkenet, men gror godt fast.

Belastningsrestriksjonene skal hindre at det lille støtet som kommer idet beinet treffer bakken, skaper små vibrasjoner i graftet og dermed gjør det vanskelig for graftet å gro godt fast til bekkenet. Rotasjoner skal unngås fordi graftet ikke har grodd fast ennå og kan løsne. Det er ikke bestandig gunstig å aktivere muskulatur som har blitt løsnet de første ukene, da vi ønsker at muskulaturen skal få gro godt fast før man begynner å bruke den til øvelser. Aktivering av muskulatur i forbindelse med dagligdagse gjøremål er imidlertid uunngåelig og helt i orden. Du vil få nøye forklart hvilke restriksjoner du har, hvordan du skal forholde deg til dem og hvor lenge du skal ha dem. I denne perioden vil fysioterapeutene ha tett kommunikasjon med ortopedene og skreddersy din behandling slik at den passer til akkurat deg og det inngrepet du har vært gjennom. Selv om du vil ha mest kontakt med en bestemt fysioterapeut, vil du bli behandlet av flere fysioterapeuter i denne perioden, men alle er godt innsatt i din situasjon og følger en tydelig, felles plan for å nå dine mål.

Selv om du har restriksjoner knyttet til operasjonsområdet, er det likevel viktig å bruke resten av kroppen. Så snart ortopedene gir klarsignal til det, vil du komme opp i stående. Dette er viktig for både muskulatur, blodsirkulasjon, fordøyelsen og lungene. I starten vil du kanskje oppleve at det må være mange tilstede får å hjelpe deg opp og stå, og du kjenner deg kanskje litt lite selvstendig. Dette vil imidlertid gradvis avta.

Det vil ofte være vanskelig å fastslå din endelige funksjon før det har gått minimum et år etter operasjonen. Dette fordi muskler og bein må få tid til å gro, restriksjoner må avvikles og muskulaturen må trenes opp igjen slik at styrke og utholdenhet gradvis kan øke. Noen pasienter rapporterer at bedøvelse med spinal- eller epiduralkateter, samt mange bevegelsesrestriksjoner postoperativt, fører til en opplevelse av at beinet ikke riktig tilhører dem og de slutter litt å forholde seg til det. Det er likevel svært viktig å huske på at restriksjonene og bedøvelsen er midlertidig og at beinet gradvis skal tåle mer og mer belastning og brukes aktivt i hverdagen.

Noen pasienter trenger mye hjelp i forbindelse med dagligdagse aktiviteter rett etter utskrivelse fra sykehuset, men de aller fleste gjenvinner denne selvstendigheten. Sammen med fysioterapeut og ergoterapeut på sykehuset vurderer dere om du er i behov av midlertidige hjelpemidler hjemme for å kunne overholde restriksjonene inntil du er mer selvstendig.

ØVELSER ETTER KIRURGI

 • Tøyning av ankler
 • Mobilisering av fotrotsknokler
 • Bøye opp og ned i ankler
 • Stramme framsiden av låret og presse knærne ned i madrassen
 • Strekke armene over hodet og puste godt inn og ut
 • Gange med prekestol og etterhvert krykkegange
 • Seteløft
 • Sittende knestrekk
 • Knebøy (med avlastning av operert sides bein)
 • Presse strake armer ned i madrassen
Les mer om øvelser etter kirurgi

VANLIGE FORBEHOLD/ HENSYN ved fysisk aktivitet er:

 • HB mindre enn 8,0 g/dl
 • Varsomhet med aktiviteter som gir økt risiko for bakterieinfeksjon ved antall hvite blodlegemer < 0,5 x 109 /μl
 • Blodplater < 50 x 109
 • Feber over 38 grader
 • Andpustenhet (undersøk årsak, aktivitet og toleranse)
 • Svimmelhet

DETTE BØR VÆRE PÅ PLASS FØR HJEMREISE:

 • Har jeg det jeg behøver av hjelpemidler hjemme?
 • Greier jeg å gå i trapp?
 • Er det bestilt rullestol?
 • Har jeg ispigger på krykkene?
 • Ligger forholdene til rette for at jeg skal klare meg hjemme? 
 • Har jeg kontakt med en fysioterapeut/ rehabiliteringssted utenfor sykehuset som følger meg videre?
 • Har jeg lagt en plan sammen med fysioterapeuten på sykehus for videre oppfølging under cellegiftkurene?
 • Hvilke øvelser kan/ bør jeg gjøre?
 • Hva bør jeg unngå?
 • Hvilke plager skal jeg være obs på under fysisk aktivitet?
 • Har jeg fått nummeret til fysioterapeutene på sykehuset slik at jeg kan ta kontakt ved behov?
 • Er det noe du lurer på eller som er uklart er det veldig viktig at du spør, slik at vi sammen kan oppklare det.

SPØR FYSIOTERAPEUTEN DIN OM:

 • Restriksjoner: Hva gjelder nå, hvor lenge har jeg restriksjoner, hvorfor har jeg dem?
 • Tips og råd om videre trening/ fysisk aktivitet.
 • Hvilke øvelser bør jeg fokusere på videre og hvorfor.

Videogalleri av øvelser i seng >>> 

Videogalleri av øvelser med krykker >>>

Ved postoperativ cellegift

Når du starter opp med cellegiftbehandling etter operasjonen, vil du fremdeles ha bevegelsesrestriksjoner/ begrensninger. Restriksjonene oppheves fortløpende av ortoped og det vil være individuelt hvor lenge restriksjonene varer. Restriksjonene er imidlertid der for å gi deg best mulig funksjon, så det er viktig at du etterfølger dem.

Mange sarkompasienter oppgir vansker med å opprettholde anbefalt aktivitetsnivå etter operasjonen. I perioden du får postoperativ cellegift vil fysioterapeutene ved sykehuset derfor lage en treningsplan tilpasset deg, dine restriksjoner og formen du er i. Selv om du har bevegelsesbegrensninger i forbindelse med området du er operert i, er det fortsatt flere øvelser du kan gjøre på egenhånd og du vil fortsatt kunne trene det andre beinet, armer og lignende. Å holde seg fysisk aktiv mellom kurene har mange fordeler. Det er vist at pasienter som gjennomførte styrketrening under cellegiftbehandlingen i tillegg til å opprettholde muskelstyrken og bedre selvfølelsen og viste større tilbøyelighet til å greie å gjennomføre behandlingen. Husk at selv om cellegiften kan gjøre deg slapp og sliten, er litt bevegelse bedre enn ingenting og det kan i perioder til og med være nok med korte økter på fem minutter av gangen.

Selv om trening i seg selv ikke er skadelig, skal du som tidligere nevnt, likevel ta noen forbehold når det kommer til trening under- og rett etter cellegiftkur.

VANLIGE FORBEHOLD/ HENSYN ved fysisk aktivitet er:

 • HB mindre enn 8,0 g/dl
 • Varsomhet med aktiviteter som gir økt risiko for bakterieinfeksjon ved antall hvite blodlegemer < 0,5 x 109 /μl
 • Blodplater < 50 x 109
 • Feber over 38 grader
 • Andpustenhet (undersøk årsak, aktivitet og toleranse)
 • Svimmelhet

Når det nærmer seg utskrivelse etter siste cellegiftkur vil fysioterapeuten ha en samtale med deg hvor dere sammen legger en plan for veien videre.

Hvis du får postoperativ strålebehandling

Bivirkningene etter strålebehandling avhenger av hvor på kroppen man bestråles. Det er imidlertid ikke uvanlig å oppleve tretthet i forbindelse med strålebehandling. I mange tilfeller ser man at en inflammatorisk prosess (betennelsesprosess) starter i det bestrålte vevet, noe som igjen kan føre til gradvis fibrotisering i området. Det vil si at vevet blir stivt, stramt og mindre bevegelig og kan innskrenke bevegelsesutslaget i de nærliggende leddene. Denne prosessen kan ta mange måneder til år. Hvis bevegelsesutslaget først blir begrenset kan det være vanskelig å påvirke. Hovedmålet med behandling i forbindelse med stråleterapi er derfor å forebygge denne fibrotiseringen (øket dannelse av stivt arrvev). Dette kan skje ved at man starter bevegelighetstrening på et så tidlig stadium som mulig.

Etter avsluttet behandling

Det ofte ikke mulig å fastslå ditt forventete funksjonsnivå før det har gått opp mot et år etter operasjonen. Grunnen til at det tar tid er fordi du har fått cellegift som forsinker tilhelingen, vært gjennom stor kirurgi med påfølgende restriksjoner som må avvikles og fordi muskulaturen gradvis må trenes opp igjen, slik at styrke og utholdenhet kan øke. Dette kan være en tålmodighetsprøve, der mange opplever mye framgang i starten, men kanskje opplever at progresjonen stagnerer noe utover i forløpet. Det er viktig å holde motet oppe og jobbe videre. Også her blir fysisk aktivitet og trening en viktig del av rehabiliteringen. Hvor langt du kommer vil i stor grad kunne påvirkes av egen innsats.

Det er viktig med god oppfølging også etter utskrivelse fra sykehuset, og du vil kunne ha stor nytte av et opptreningsopphold ved et rehabiliteringssenter. Fysioterapeutene på sykehuset kan være behjelpelige med å kartlegge hvilket rehabiliteringssenter som er best egnet for deg. Videre vil du også være i behov av oppfølging av fysioterapeut på ditt hjemsted. Fra og med 01. Januar 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut, så du kan selv ta kontakt med den fysioterapeuten du måtte ønske. Du må selv betale fram til frikort egenandelstak 2.

Det kirurgiske inngrepet og behandlingen du har vært gjennom er sjeldne, og svært få fysioterapeuter har jobbet med denne type kirurgi tidligere. Dette er imidlertid ingen hindring for at du skal få god hjelp av fysioterapeutene på ditt hjemsted, men det er viktig at fysioterapeutene er seg dette bevisst og setter seg godt inn i din situasjon. Fysioterapeuten din på sykehuset vil derfor skrive en sammenfatning av oppholdet og sende med operasjonsbeskrivelse og røntgenbilder, samt ta kontakt med din lokale fysioterapeut i forbindelse med utskrivelse. Godt samarbeid er nøkkelen til en god rehabilitering og både du og din lokale fysioterapeut må gjerne kontakte fysioterapeutene på sykehuset ved eventuelle spørsmål vedrørende din operasjon og veien videre.