På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved Ewings sarkom

Strålebehandling gis ved Ewings sarkom som helbredende og/eller lindrende behandling. Etter operasjon gis strålebehandling ved utilfredsstillende kirurgisk (marginal) margin hvor det er synlig svulstvev igjen i det kirurgiske preparatet, eller dersom man under inngrepet har skåret i svulsten (intralesjonell margin). Strålebehandlingen kan også gis uten forutgående kirurgi ved svulster som ikke kan opereres vekk. Behandling gis i kombinasjon med cellegiftbehandling.

Den totale behandlingstiden er 30-40 uker. Strålebehandlingen gis i uke 14-17 ved strålebehandling etter operasjon, og i uke 13-16 ved svulst som ikke kan opereres bort. Ved dårlig radiologisk respons fortsetter behandlingen med cellegift noe lenger og strålebehandlingen gis i uke 17-20.

CT-doseplan, Ewings sarkom. Avgrensning av strålefelt 1 (Beams Eye View) med inntegnede målvolum og risikoorganer.

Strålebehandling gis som symptomlindring ved spredning til ben- og lunge. Strålebehandlingen gis da som regel 10 uker etter avsluttet cellegiftbehandling. Strålebehandling benyttes også som smertelindring på grunn av spredning til skjelettet.

Mange av pasientene er barn og indikasjonen for strålebehandling må da vurderes nøye med tanke på gevinst og eventuelle senskader av strålebehandlingen.

Forberedelser

Det skal helst gjøres CT doseplan, gjerne flere individuelt formerte felt. Immobilisering kan være nødvendig.

Dersom mulig bør man unngå at hele omkretsen av armen eller benet blir behandlet for å redusere risikoen for senere ødemer.

Gjennomføring

Strålebehandlingen gis som fotoner eller elektroner.

Marginal og intralesjonell kirurgi

 • Totaldosen er 42 Gy, gis 1,5 Gy 2 ganger daglig, 5 dager i uken tilsammen 28 fraksjoner.

Ved svulst som ikke kan opereres bort

 • Totaldosen er 54 Gy gis 1,5 Gy 2 ganger daglig, 5 dager i uken tilsammen 36 fraksjoner.

Ved sykdom med spredning

 • Enkeltstående (solitær) spredningssvulst til ben som ikke kan opereres bort skal ha samme strålebehandling som ved primær svulst som ikke er tilgjengelig for operasjon .
 • Ved spredning til lunge gis total lungebestråling (TLI). Det vil si 1,5 Gy x 10, totalt 15 Gy. Dette gis helt til slutt i behandlingen, ofte 10 uker etter avsluttet cellegiftbehandling.
 • Smertefull spredning til skjelett behandles etter retningslinjer innen lindrende behandling, 8 Gy x 1 og 3 Gy x 10.

Oppfølging

Akutte stråleskader

Akutte stråleskader oppstår i varierende grad, avhengig av stråledose og toleranse. Eventuell stråleskade varierer utfra hvor strålefeltet er lokalisert. Noen strukturer er mer strålefølsomme enn andre. Akutte stråleskader som oppstår under strålebehandlingsperioden eller kort tid etter kan være:

 • rødhet i hud
 • blemmer
 • åpne sår
 • manglende tilheling av hudtransplantat
 • smerter

Senskader

Type senskader er avhengig av tumors lokalisasjon og stråledose. Noen senfølger kan være:

 • sykelig nydannelse av bindevev (fibrose)
 • risiko for sekundær kreft
 • kontrakturer i ledd
 • benskjørhet (osteoporose)
 • spontane brudd på grunn av endringer i benstrukturen, oppstår ved normal aktivitet, eventuell minimal skade
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil