Skrape ut en lesjon fra knokkelen

Ved godartede eller lite aggressive svulster kan man istedenfor å fjerne deler av knokkel med svulsten i, bare skrape svulsten ut fra knokkelen.

Operasjonen i seg selv er relativt skånsom. Man må åpne inn til knokkelen og lage et lite vindu i skallet på knokkelen. Man skraper deretter svulsten ut, og passer på at hullet i knokkelen er helt tømt for alt svulstvev. Deretter må hulrommet fylles ut.

Man kan bruke flere substanser for å fylle ut defekten i knokkelen:

  • Hulrommet inne i knokkelen kan pakkes med et oppmalt donorben fra benbank. Donorben skal fungere som stillas for pasientenes eget ben slik at nytt ben vil dannes raskere. Ben til benbanken kommer fra friske personer som opereres for hofteslitasje.
  • Man kan benytte bensement. Det er flere produktersom er tilgjengelig på markedet som samlet kalles «bensubstitutter». Dette er kunstige stoffer som over tid erstattes med pasientenes eget ben.

Oftest bruker man sement, oppmalt bengraft eller en kombinasjon av bensement og bengraft. Det finnes ingen generell regel hva som er best. Metoden man velger å bruke er avhengig av alder på pasienten, nærheten til leddflate og strukturen i knokkelen. Din lege vil forklare deg hva som vil bli din operasjon og hvorfor.

Den første tiden etter operasjonen vil pasienten bli bedt om å unngå stor belastning på den opererte knokkelen. Dette er fordi det skal få dannet seg nytt ben i den ødelagte delen av knokkelen din og for at det vinduet vi lager inn til lesjonen skal få tette seg igjen slik at knokkelen blir sterk igjen og det ikke er fare for at knokkelen skal brekke. Hvis man har fått satt inn bengraft kan det ta 10-12 uker før benet er tilstrekkelig sterkt igjen. Hvis man bruker bare sement får ofte knokkel normal styrke mye raskere enn ved bengraft. Det er veldig stor variasjon i hvor forsiktig man må være avhengig av hvor stor svulsten var og hvilken knokkel som var affisert. Hvor forsiktig du må være vil din lege og fysioterapeut fortelle deg etter operasjon.

Når det har dannet seg nytt ben forventer vi at du skal ha helt normal funksjon i benet ditt igjen. Ved postoperativ samtale med lege og fysioterapeut får du veiledning i opptrening og informasjon om restriksjoner.