Overlevelse ved bensarkom

Det er avgjørende for prognosen at svulsten kan fjernes fullstendig. Behandlingen er ofte en kombinasjon av kirurgi, cellegiftbehandling og/eller strålebehandling

Langtidsoverlevelsen ved osteosarkom og Ewings sarkom uten spredning er i dag på 70 %.

Ved osteosarkom med spredning på diagnosetidspunktet er langtidsoverlevelse cirka 20 %. Spredning til lunge og margrom (skip-metastaser) gir dårligere prognose. Ved Ewings sarkom er langtidsoverlevelsen 30 % ved spredning til lunge og mindre enn 10 % ved spredning til lunge og skjelett.