Årsaker til bensarkom

I de aller fleste tilfeller er årsaken ukjent.

Risikofaktorer

  • I sjeldne tilfeller kan sarkomer utvikles i område som tidligere er strålebehandlet.
  • Li-Fraumeni syndrom, gir forhøyet risiko for flere kreftformer, deriblant sarkom.
  • Barn med retinoblastom mangler tumorsuppressorgenet (RBI) lokalisert på kromosom 13q14. Disse pasientene har forhøyet risiko for osteosarkom sammenlignet med normalbefolkningen. 
  • Pasienter med Pagets sykdom i ben har noe økt risiko for osteosarkom.
  • Kondrosarkom kan i sjeldne tilfeller utvikles i en eksisterende godartet brusksvulst. Dette er ellers unntaket ved bensarkomer.