Utskriftsdato (5.3.2024)

Overlevelse ved kreft i analkanalen

For alle stadier under ett er den kreftrelaterte overlevelsen etter fem år 60-65%. Overlevelsen er dårligere ved fremskreden kreft. Cirka 40-50% av pasientene har på diagnosetidspunkt sykdom med spredning til lymfeknuter.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i analkanal, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret.