Kort fortalt om kreft i analkanalen

Hva er kreft i analkanalen?

Denne kreftformen innebærer at man har en ondartet svulst i analåpningen.
Rundt 100 personer her i landet får denne diagnosen hvert år. Kreftformen forekommer hyppigere blant kvinner enn blant menn. Cellene ser mer ut som hudceller enn som kjertelceller, og er svært strålefølsomme.

Hvorfor oppstår kreft i analkanalen?

Den direkte årsaken til kreft i analåpningen er ikke helt kjent. Viktige disponerende faktorer er humant papillomavirus (HPV 16), kjønnsykdommer og analt samleie.

Hvilke symptomer viser kreft i analkanalen?

Symptomene på sykdommen kan være:

  • friskt blod fra endetarmen
  • smerter
  • endrede avføringsvaner
  • kul/hardt vev som kan kjennes ved endetarmsåpningen (svulsten blir ofte mistolket som hemorrhoider)

Hvordan utredes kreft i analkanalen?

Denne kreftformen utredes vanligvis ved en kombinasjon av følgende undersøkelser:

  • Kjenne med finger i endetarmen/skjeden
  • Rektoskopi (undersøkelse av endetarmen/kanalen)
  • Bildeundersøkelser som MR og CT av mage/bekken
  • Ultralyd av lever
  • Røntgen av lunger
  • Blodprøver

Hvordan behandles kreft i analkanalen?

For å behandle kreft i analåpningen benyttes vanligvis en kombinasjon av strålebehandling og cellegift. Pasienter får oftest 27-29 strålebehandlinger med cellegift fra første til fjerde strålebehandlingsdag og tilsvarende i femte stråleuke. Strålefeltet skal inkludere svulsten med margin og lymfeknuteområdene i bekkenet og i lyskene som analkanalen drenerer til. Størrelsen og utformingene av strålefeltet vil avhenge av svulstens størrelse og beliggenhet og om det er funnet spredning til lymfeknuter. De minste svulstene (< 1 cm i diameter) kan vurderes for operasjon alene.

Hvilke bivirkninger gir behandlingen?

De fleste blir såre i huden mot slutten av behandlingen. Dette gjelder først og fremst området foran og bak analåpningen. Mange får diaré, og det er også vanlig å bli generelt sliten, med behov for mere hvile. Skylling av sår hud med saltvann og lufting (ligge uten underbukse/bukse ½–1 time) er viktige tiltak for å minske lokale bivirkninger.

Enkelte pasienter får senbivirkninger med lekkasjeproblemer/dårlig fungerende lukkemuskel. Noen får vedvarende diaré. Seksuallivet kan også påvirkes i form av impotens hos menn og ubehag/redusert følelse ved samleie hos kvinner.

Hva er prognosen?

Cirka 75 % av pasientene man behandler med helbredelse som mål, blir kurert. Ved tilbakefall etter strålebehandling, kan den nye svulsten opereres bort. Endetarmen må da fjernes, og pasienten får permanent stomi (utlagt tarm).

Ved spredning (oftest til lever eller lunger) kan det bli aktuelt med cellegift, eventuelt kombinert med lokal strålebehandling. Prognosen er da dårligere, men noen kan helbredes.

Videre oppfølging

Pasientene kontrolleres regelmessig i fem år på sykehus. Risikoen for tilbakefall etter dette er svært liten.