Utskriftsdato (14.6.2024)

Kirurgisk behandling ved kreft i tykk- og endetarm

Cirka 90% av alle kreftsvulster i tykktarmen og 80% av svulster i endetarmen kan fjernes ved operasjon, enten åpen kirurgi eller ved kikkhullskirurgi. Ved operasjoner fjernes det avsnittet av tarmen hvor svulsten er lokalisert, sammen med de omkringliggende lymfeknutene.

I noen tilfeller kan operasjonen medføre utlagt tarm (stomi), enten midlertidig eller permanent.

FØR OPERASJON

Forberedelsene før operasjon er avhengig av hvilket inngrep som skal foretas.

Tarmtømming i forkant av operasjon

I noen tilfeller vil det være aktuelt å tømme tarmen før operasjonen. Tarmtømming innebærer enten at du får klyster eller at du drikker tømmingsmiddel. Du vil få beskjed om hva som er aktuelt for deg før operasjonen.

Blodfortynnende medisin/blodpropp

Om du bruker blodfortynnende medisiner vil du få informasjon om hvordan du skal forholde deg til de, dersom annen beskjed ikke allerede er gitt. Anestesilegen vil informere om hvilke medisiner du skal ta operasjonsdagen.

For å forebygge blodpropp under og etter operasjonen, får de fleste pasienter en blodfortynnende sprøyte i underhuden på magen kvelden før operasjonen. Dette skal du fortsette med i 4 uker etter operasjonen. De fleste vil også få tilpasset kompresjonsstrømper som skal være på under operasjonen. Hensikten med disse er å forebygge blodpropp og hevelser i beina. 

Faste og ernæring

Før opeasjonen må du faste. Å faste innebærer at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må være tom for at ikke mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Før operasjonen skal du drikke spesialnæringsdrikker, slik at  kroppen din skal være godt ernært i forkant av operasjonen. 

Du skal ikke spise fast føde etter kl. 24.00 før operasjon, dersom ikke annen beskjed er gitt. Dette gjelder også røyking, snus, tyggegummi og drops. Du kan drikke klare væsker (saft, te, vann, buljong) frem til kl. 06.00 om morgenen. Fra kl. 06.00 skal du være fastende, dersom ikke du har fått annen beskjed.

Røyking og daglig inntak av alkohol gir en økt risiko for komplikasjoner etter operasjonen. Blant annet kan røyking forsinke sårtilhelingen. Hvis du røyker, bør du vurdere å slutte eller å gå til innkjøp av røykeplaster for bruk i tiden rundt operasjonen. 

Stomi

Dersom operasjonen medfører at du får utlagt tarm (stomi), enten midlertidig eller permanent, vil du få en samtale med stomisykepleier hvor du får informasjon om hvordan en stomi blir konstruert, hvordan den fungerer og hvordan du skal lære å leve med den.

Det blir samtidig markert hvor stomien skal plasseres på magen, i forhold til klær, hudfolder og kroppsfasong.

Les mer om stomi her >>>

UNDER OPERASJON

På operasjonsavdelingen møter du operasjonssykepleier og anestesisykepleier som skal passe på deg under operasjonen. Dersom du skal gjennom en åpen operasjon legger anestesilegen inn et epiduralkateteri ryggen din. Dette er en tynn plastslange om vil bli brukt til kontinuerlig smertebehandling under operasjonen og de første dagene etter operasjonen. Det blir også innlagt et blærekateter. Det er et mykt gummirør som går gjennom urinrøret til urinblæren og som gjør det mulig å følge med på urinproduksjonen. Anestesilegen vil gi deg narkose/bedøvelse under operasjonen.

ETTER OPERASJON

Etter operasjonen overvåkes du cirka et døgn på overvåking. Deretter blir du kjørt til sengeposten hvor du tilbringer 2–5 dager

Smertelindring

Det er normalt å ha noe smerter etter en operasjon, spesielt ved bevegelse. Du vil få smertestillende tabletter, og i noen tilfeller smertestillende i epiduralkateter. For å få til en god smertebehandling er det viktig at du gir tilbakemelding.

Mobilisering/fysisk aktivitet

God smertelindring gjør at det er mulig å være fysisk aktiv hver dag selv om du er nyoperert.  Aktivitet er avgjørende for at du skal komme deg raskt etter operasjonen.

Allerede operasjonsdagen skal du ut av senga og eventuelt sitte oppe. Pleiere og fysioterapeut vil daglig følge opp i forhold til mobilisering.

Hva skjer når du er fysisk aktiv:

  • Du puster dypere og forebygger lungebetennelse
  • Matlyst og fordøyelse kommer raskere i gang
  • Sårene gror bedre fordi blodsirkulasjonen øker
  • Bevegelse stimulerer blodsirkulasjonen og forebygger blodpropp

Kvalme

Etter å ha blitt operert i tarmen kan det forekomme kvalme på grunn av lav tarmaktivitet i starten. Du vil bli tilbudt kvalmestillende medikamenter om dette skulle gjelde deg.

Stomisykepleier

Om du har fått utlagt tarm (stomi), vil stomisykepleier og det øvrige personalet bidra med opplæring og tilpasning av utstyr ut fra dine behov.

Kontroll

Det er vanlig med en kontroll på kirurgisk poliklinikk cirka tre uker etter operasjonen. Her vil du få informasjon om svar på vevsprøve fra operasjonen og videre behandlingsopplegg dersom det vil bli aktuelt. Hvis du har fått stomi vil du vanligvis få kontrolltime på kirurgisk poliklinikk hos stomisykepleier 3–4 uker etter utskrivelse, eller tidligere dersom det er behov for det.

Alt stomiutstyr dekkes på «blå resept» og dette bestilles før utreise.