Bevacizumab (Avastin)

Bevacizumab (Avastin®) er et monoklonalt antistoff som gis alene eller i kombinasjon med cellegift til pasienter med forskjellige krefttyper. Hvor mange kurer som gis og hvor ofte, vurderes individuelt.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Bevacizumab binder seg til VEGF (human vaskulær endotelial vekstfaktor). VEGF er et protein som finnes på innsiden av blodårer og lymfeårer. Hos kreftpasienter vil VEGF føre til at blodårer vokser inn i kreftsvulster og tilfører oksygen og næring. Bevacizumab vil kunne motvirke dette. Når antistoffet binder seg til VEGF vil proteinet slutte å virke som normalt, kreftsvulsten får redusert blodtilførsel og dermed mindre næring.

Målet med behandlingen er å redusere dannelsen av blodårer til svulsten, redusere vekst av kreftceller og spredning.

Hvordan kan jeg forberede meg?

På morgenen kurdagen tar du de medikamenter som anbefales i forhold til cellegiftkuren. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling. En gang i måneden tar du med urinprøve til legekonsultasjonen for å kontrollere at det ikke er protein i urinen.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Første kuren med bevacizumab gis over 90 minutter, den andre infusjonen gis over 60 minutter hvis du tolererte første infusjon godt. Videre gis kurene over 30 minutter, dersom de foregående kurene har gått greit.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med behandlingen

 Bevacizumab tåles generelt godt og det observeres lite bivirkninger. Man bør være varsom med medikamentet ved kjent tendens til blodpropp, ved betennelsestilstander i tarm eller fistler.

Infusjonsreaksjoner

Noen kan få influensalignende symptomer under infusjonen. Man kan oppleve feber, frysninger, åndenød eller endret blodtrykk. Vi vil derfor kontrollere blodtrykk, puls og temperatur før, under og etter infusjonen. Dersom man opplever disse symptomene kan de behandles med et antihistamin.

Høyt blodtrykk

Blodtrykket stiger gjerne etter lengre tids behandling og kan eventuelt reguleres med blodtrykkstabletter eller behandlingspause.

Proteiner i urin

Bevacizumab kan en sjelden gang redusere nyrefunksjonen. Dette følges opp med å jevnlig kontrollere urinen.  

Blødning og sårtilheling

Noen pasienter som får bevacizumab opplever økt tendens til neseblod. Bevacizumab kan redusere sårtilhelingen og kan gi økt blødningstendens og gis derfor ikke i forkant av en planlagt operasjon, og ikke de første 4 uker etter en operasjon.