På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling ved kreft i tykk- og endetarm

Generelle prinsipper for behandling av tarmkreft

På bakgrunn av sykdommens utbredelse, pasientens alder og allmentilstand og andre sykdommer kan man ha følgende situasjoner:

  1. Antatt kurativ situasjon, pasienten kan helbredes. Det betyr at primærsvulsten og eventuelle metastaser kan fjernes kirurgisk, med eller uten forbehandling, og at pasienten forventes å tåle et slik inngrep.
  2. Potensielt kurativ situasjon. Det er da i forkant usikkert om man kan fjerne både primærsvulsten og eventuelle fjernmetastaser radikalt, det vil si uten å etterlate kreftceller. Om inngrepet blir kurativt eller ikke, beror i slike tilfelle mye på effekten av forbehandlingen og presis hvordan svulsten vokser i forhold til naboorganer.
  3. Sikker palliativ situasjon, pasienten kan ikke helbredes. Dette skyldes som regel fjernmetastaser som ikke kan opereres bort, men det kan også skyldes lokalavansert primærtumor som ikke er mulig å fjerne radikalt, og det kan en sjelden gang skyldes at pasienten er så skrøpelig at det er for risikabelt å foreta operasjon.

Forbehandling før operasjon

Tykktarmkreft

Rutinen er at det vanligvis ikke foretas noen forbehandling. Dersom svulsten vokser lokalavansert (vokser inn i omgivende organer), kan det unntaksvis være aktuelt å gi bestråling eller cellegift. Dersom det er påvist spredning eller de lokale funn antyder sterk risiko for at det foreligger fjernspredning, kan det være aktuelt å gi cellegift før operasjonen

Endetarmkreft

Dersom det er kort forventet reseksjonsmargin (2 mm eller mindre – lokalavansert svulst) gis det vanligvis strålebehandling og samtidig cellegift, enten som en høy daglig stråledose over 5 dager eller en mindre daglig stråledose over 5 uker. Etter avsluttet strålebehandling venter man 8 uker for at svulsten skal skrumpe mest mulig før man så foretar operasjon.

Dersom det samtidig med lokalavansert svulst foreligger levermetastaser som kan fjernes kirurgisk (potensielt eller med sikkerhet), gis det ofte cellegift rettet mot metastasene i cirka 3 måneder, deretter gjennomføres strålebehandling (kort kur), og  4 uker deretter opereres metastasene og etter ytterligere 4 uker primærsvulsten.

Fjernspredning

Operasjon med kurativ intensjon

Hos omtrent ¼ av pasienter som har fjernmetastaser kan disse fjernes komplett ved operasjon, og med håp om helbredelse (kurativ intensjon) dersom også primærsvulsten i tarmen kan fjernes. Ofte gir man cellegift i cirka 3 måneder før man opererer metastasene. Operasjon av fjernmetastaser er mest aktuelt ved spredning til lever og/eller lunger, av og til også ved spredning i bukhulen (såkalt HIPEC ved peritoneal carcinomatose).

Palliativ behandling

Dersom det foreligger fjernmetastaser som ikke kan tas bort ved operasjon, er det aktuelt med såkalt palliativ behandling og intensjonen er da livsforlengelse og reduksjon av symptomer. Behandlingen består av cellegift og/eller antistoffer (målrettet behandling med «targeted drugs») og i noen tilfeller strålebehandling. I noen tilfeller kan det være aktuelt å operere primærsvulsten for å lindre eksisterende eller hindre fremtidige plager.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil