På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved kreft i tykk- og endetarm

Antall personer som overlever, eller som lever lenger med tykktarmskreft eller endetarmskreft, har økt de siste tiårene. Andelen som lever mer enn 5 år etter påvist tarmkreft har økt fra under 30 % på 1960-tallet til om lag 70 % nå.

I 2020 var det 24 768 personer som var blitt friske av eller som lever med tykktarmskreft i Norge. Antall personer som har hatt eller lever med endetarmskreft har økt med 25 % siden 2008, og var 13 280 i 2020.

Det er dokumentert at bedret kirurgisk behandling har gitt et vesentlig bidrag til bedret overlevelse for pasienter med endetarmskreft de siste tiårene. Dette har ført til at antallet som får lokalt tilbakefall i bekkenet er redusert fra 20–30 % til godt under 10 %.

Det har også vært store endringer og forbedringer når det gjelder supplerende behandling med bestråling, cellegift og andre kreftmedikamenter før og etter kirurgi med kurativ intensjon, og også som livsforlengende behandling ved ikke kurabel sykdom.

Overlevelsen er sterkt avhengig av hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den blir oppdaget. Dette er tall for relativ overlevelse (som tilsvarer kreftspesifikk overlevelse):

  • Lokalisert svulst, stadium I – II 97-99 %
  • Regional svulst (lymfeknutemetastaser), stadium III 81–85 %
  • Fjernmetastaser, stadium IV 18–22 %

Tallene gjelder menn / kvinner, tykktarm og endetarm, spredningen i tallene angir den lille forskjellen som er mellom menn og kvinner samt tykktarm og endetarm.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i tykktarm og endetarm, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil