På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved testikkelkreft

Strålebehandling kan være aktuelt som tilleggsbehandling ved seminom stadium I og som helbredende behandling i stadium II A-B, der pasienten ikke er kandidat for cellegiftbehandling.

Målet med strålebehandling er å helbrede sykdommen.

Forberedelser

Begge nyrer skal tegnes inn som risikoorganer. Ikke mer en 25 % av noen nyre skal ha mer enn 20 Gy stråledose. 

  • Pasienten ligger i ryggleie
  • Operasjonsarret markeres med en blytråd.
  • Motsatt testikkel skjermes med bly.
  • Beregning av dose mot kjønnskjertlene gjøres for personer under 50 år. Ved felt som ligger ved siden av hovedpulsåren, er spesiell skjerming av kjønnskjertlene vanligvis ikke nødvendig.

Gjennomføring

Feltoppsett gjøres etter CT-veiledet doseplan. Inntegningen av målvolum baseres på karenes forløp fordi spredning via lymfebaner følger kar som hovedpulsåren, nedre hulvene, nyrevene på samme side og bekkenvener på samme side.

Ved seminom klinisk stadium I

  • gis en stråledose på 1,8 Gy x 14 (totalt 25,2 Gy) til lymfeknuter ved siden av hovedpulsåren og lymfeknuter i lysken. Dosen fordeles på 5 behandlinger i uken.
  • gis en stråledose på  2 Gy x 10 (totalt 20 Gy) til lymfeknuter ved siden av hovedpulsåren. Dosen fordeles på 5 behandlinger i uken.

Hvis det foreligger en T4-svulst eller pasienten har gjennomgått tidligere operasjoner i lysken eller pungen, skal strålefeltet inkludere lymfeknuter i lysken.

Ved seminom klinisk stadium II A 

  • gis 2 Gy x 15 til lymfeknuter ved siden av hovedpulsåren og lymfeknuter i lysken. Stråledosen fordeles på 5 behandlinger i uken.

Ved gjennomgått operasjon i pungen eller lysken og ved T4-svulst inkluderes lymfeknuter i lysken.

Ved seminom klinisk stadium II B 

  • gis 2 Gy x 15 som ved klinisk stadium II A med tillegg av boost mot forstørrede lymfeknuter med 2 Gy x 3

Ved gjennomgått operasjon i pungen eller lysken og ved T4-svulst inkluderes lymfeknuter i lysken.

Oppfølging

Risikoorganer ved strålebehandling ved testikkelkreft er nyre, hud, slimhinner og mage- og tarmkanal.

Nyre

Pasienter som har fått cisplatinbasert cellegiftbehandling skal ikke ha aminoglykosider første 3 måneder etter avsluttet behandling.

Hudreaksjoner

Akutt betennelse i huden på pungen kan forekomme. Huden utsettes for fuktighet mellom behandlingene på grunn av mange hudfolder på pungen.

Slimhinneproblemer

Slimhinnebetennelse kan oppstå i urinrør og endetarm. Dette kan gi vannlatings- og endetarmsproblemer. 

Symptomer fra mage-tarmkanal

Kvalme, tretthet, diare og magesmerte.

Langtidsrisiko

  • Bestråling av testikler med nevnte doser vil medføre varig sterilitet. Sikker prevensjon under og første år etter behandling kan likevel være å anbefale. Testosteronproduksjonen kan synke flere år etter behandling og bør eventuelt kontrolleres regelmessig. Bestråling av lymfeknuter på bakre bukvegg (stadium 2 A) medfører ikke sterilitet.
  • Senere utvikling av kreft. 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil