Utskriftsdato (14.6.2024)

Strålebehandling ved testikkelkreft

Strålebehandling som tilleggsbehandling er ikke standard ved testikkelkreft, men kan være aktuelt hos pasienter seminom i stadium I og II A-B som ikke er kandidater for cellegift.

Pasienter med non-seminom skal vanligvis ikke ha strålebehandling.

Ved ny primærsvulst i testikkel hos pasienter som tidligere har fjernet en testikkel operativt, kan det være aktuelt å vurdere å fjerne svulsten framfor å fjerne gjenværende testikkel. Dette er mulig ved små svulster. Den kirurgiske behandlingen må da etterfølges av strålebehandling mot testikkelen med 2 Gy x 9, totalt 18 Gy.

Bakgrunnen for å spare testikkelvev på denne måten er å kunne bevare testosteronproduksjonen og dermed unngå erstatningsbehandling med kjønnshormonet testosteron.

Strålebehandling mot testikkel er også et alternativ ved påvist karsinom in situ.