På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling ved kreft i spiserør

Behandlingsmessig skilles det ikke mye mellom plateepitelkarsinom og adenokarsinom

Radikal kirurgi er primærbehandling ved spiserørkreft, men det kreves god hjerte- og lungefunksjon for å tåle en slik operasjon. Cirka 25 % av alle pasienter med kreft i spiserør er aktuelle for et slikt inngrep

Endoskopisk behandling med slyngereseksjon  er et alternativ til kirurgi ved grov dysplasi, og i enkelte tilfeller ved tumorstadium T1 uten lymfeknutespredning.

PDT (fotodynamisk behandling) kan være aktuelt ved de aller minste svulstene og ved Barretts øsofagus

Helbredende cellegift- og strålebehandling kan være aktuelt for cirka 20–25 % av alle pasienter med lokaliserte svulster som ikke lar seg operere. God nyrefunksjon er nødvendig for å gjennomgå radikal cellegiftbehandling.

Lindrende behandling

Cellegift- og strålebehandling brukes også ved lindrende behandling. Symptomlindring retter seg mot smerter og svelgefunksjon.

God og passende ernæring under behandling er spesielt viktig for denne pasientgruppen. Den lindrende behandlingen med bruk av kombinert innvendig/utvendig bestråling og stenter er blitt betydelig bedre, noe som medfører at pasienten kan få i seg næring uten behov for lange sykehusinnleggelser.   

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil