Fjerning av en del av spiserøret

Spørsmål om fjerning av del av spiserøret

Ved kirurgisk fjerning av del av spiserøret (øsofagusreseksjon) fjernes den kreftsyke delen av spiserøret. Målsetningen med operasjonen er å helbrede sykdommen.

Inngrepet kan utføres enten gjennom brystkassen (transtorakal) eller via mellomgulvet (transhiatal). Ved tilgang gjennom brystkassen lages en åpning mellom ribbene. Dette gir best adgang i brystkassen og enkleste disseksjon av lymfeknuter. Denne metode benyttes ved svulst i alle deler av spiserøret. Hovedmetoden ved operasjon for spiserørskreft er mini-invasiv kirurgi (kikkhullskirurgi) både i magehule og lungehule. Magesekken er som oftest det organet som erstatter spiserøret. Magesekken omformes da til et rør, dette kalles anastomose. Det lages da en skjøt mellom resten av spiserør og røromformet magesekk som  oftes legges denne i øvre del av brysthulen.

I sjeldne tilfeller vil operasjon skje ved bruk av åpen tilgang, det vil si kirurgisk snitt mellom ribbena og eventuelt et tilsvarende midtsnitt i øvre del av magen.

Kirurgi med fjerning av del av spiserør er ikke tilrådelig ved:

 • spredning til lunger, flere steder i lever eller annen fjernspredning
 • innvekst i lunge, luftrør, hovedpulsåre
 • spredning til lymfeknuter som ligger ovenfor kragebenet
 • hjerte- og lungesykdom som medfører sterkt begrenset fysisk aktivitet
 • generelt nedsatt helse som innebærer redusert evne til god rehabilitering
 • alvorlig lever og nyresvikt
 • annen malign sykdom som er livstruende
 • redusert kognitiv funksjon

Beskrivelse av inngrepet

Pasienten legges i skråleie på operasjonsbordet for tilgang gjennom brystkassen. For tilgang via mellomgulvet legges pasienten i ryggleie.

Operasjonen begynner vanligvis med å frigjøre magesekken gjennom et midtlinjesnitt i buken. Lymfeknutene rundt pulsåre i buken (arteria coeliaka) palperes og det tas frysesnitt ved mistanke om spredning.

Den delen av spiserøret som er affisert av kreft blir fjernet. Magesekken trekkes deretter opp i brystkassen, eventuelt helt opp på halsen, og skjøtes med spiserørsresten. 

Før inngrepet avsluttes legges en magesonde ned til resterende magesekk. Sugedren legges opp gjennom mellomgulvet til mediastinum.

Animasjonsfilm som viser fjerning av en del av spiserøret 

 

Komplikasjoner som kan oppstå etter operasjonen

 • Lungebetennelse med eller uten hjertesvikt forekommmer relativt hyppig.
 • Anastomsesvikt forekommer hyppigere enn ved tarmkirurgi. Anastomosesvikt kan gi betennelse i mediastinum. Milde tilfeller kan observeres, med reduksjon av mat/drikke. Ved større lekasjer behandles dette med dekket stent eller endoskopisk vakumterapi (EVT). Reoperasjon for anastomoselekkasje gjøres i dag svært sjelden. Tilstanden krever eventuelt innleggelse av toraksdren.
 • Forsnevring i anastomosen kan skyldes arrvev eller tilbakefall av svulsten.  Tilstanden kan behandles med blokking eller stent.
 • Enkelte pasienter får forsinket tømming av magesekk.
 • Enkelte pasienter får tendens til "dumping syndrom" med for rask tømming av innholdet i magesekken. Dette gir seg utslag i synkende blodtrykk med ubehag fra magen etter måltid. Vanlige symptomer er blant annet svetting, utmattelse, hjertebank og diaré.
 • Overskjæring av innvollsnerven (nervus vagus) kan gi enkelte pasienter diaré som kan være vanskelig å behandle.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av en del av spiserøret. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video