Fjerning av en del av spiserøret

Spørsmål om fjerning av del av spiserøret

Ved kirurgisk fjerning av del av spiserøret (øsofagusreseksjon) fjernes den kreftsyke delen av spiserøret. Målsetningen med operasjonen er å helbrede sykdommen.

Inngrepet kan utføres enten gjennom brystkassen (transtorakal) eller via mellomgulvet (transhiatal). Ved tilgang gjennom brystkassen lages en åpning mellom ribbene. Dette gir best adgang i brystkassen og enkleste disseksjon av lymfeknuter. Denne metode benyttes ved svulst i alle deler av spiserøret.

Ved den andre tilgangen, via mellomgulvet, åpnes mellomgulvet og det opereres i brystkassen gjennom denne. Tilslutt gjøres en anastomose på halsen. Fordelen ved teknikken er at gir mindre hjerte- og lungekomplikasjoner. Denne tilgangen benyttes ved svulst i øvre eller nedre del av spiserøret.

Kirurgi med fjerning av del av spiserør er ikke tilrådelig ved:

  • spredning til lunger, lever eller annen fjernspredning
  • innvekst i lunge, luftrør, hjertepose, hovedpulsåre
  • spredning til lymfeknuter som ligger ovenfor kragebenet
  • hjerte- og lungesykdom som medfører sterkt begrenset fysisk aktivitet

Beskrivelse av operasjonen

Pasienten legges i skråleie på operasjonsbordet for tilgang gjennom brystkassen. For tilgang via mellomgulvet legges pasienten i ryggleie.

Operasjonen begynner vanligvis med å frigjøre magesekken gjennom et midtlinjesnitt i buken. Lymfeknutene rundt pulsåre i buken (arteria coeliaka) palperes og det tas frysesnitt ved mistanke om spredning.

Delen av spiserøret som er affisert av kreft fjernes. Magesekken trekkes opp i brystkassen, eventuelt helt opp på halsen, og skjøtes med spiserørsresten. 

Før inngrepet avsluttes legges en magesonde ned til resterende magesekk. Sugedren legges opp gjennom mellomgulvet til mediastinum.

Animasjon 

Komplikasjoner som kan oppstå

  • Lungebetennelse med eller uten hjertesvikt forekommmer relativt hyppig.
  • Anastomsesvikt forekommer hyppigere enn ved tarmkirurgi. Anastomosesvikt kan gi betennelse i mediastinum. Tilstanden krever eventuelt operativ innleggelse av toraksdren eller behandles med dekket stent.
  • Uvikling av forsnevring i anastomosen kan skyldes arrvev eller tilbakefall av svulsten.  Tilstanden kan behandles med blokking eller stent.
  • Hvis mye av magsekken står igjen etter operasjonen, kan enkelte pasienter få forsinket tømming av magesekk.
  • Enkelte pasienter får tendens til "dumping syndrom" med for rask tømming av innholdet i magesekken. Dette gir seg utslag i synkende blodtrykk med ubehag fra magen etter måltid. Vanlige symtomer er blant annet svetting, utmattelse, hjertebank og diaré.
  • Overskjæring av innvollsnerven (nervus vagus) kan gi enkelte pasienter diaré som kan være vanskelig å behandle.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon. Klikk her hvis du vil se video