Utskriftsdato (4.7.2020)

Medisinsk behandling ved kreft i spiserør

Helbredende cellegiftbehandling i tillegg til strålebehandling gis til pasienter med lokalisert sykdom hvor operasjon ikke er mulig eller frarådet. Cellegiftbehandling, i form av cisplatin og fluorouracil (CiFu kurer) gis før oppstart av strålebehandling, samt under og i etterkant av strålebehandlingen.

Lindrende cellegiftbehandling er aktuelt ved utbredt sykdom. Kombinasjon av docetaksel (Taxotere®) og capecitabin (Xeloda®) kan være et godt alternativ for pasienter med WHO funksjonsgrad 0–2.