Medisinsk behandling ved kreft i spiserør

Helbredende cellegiftbehandling i tillegg til strålebehandling gis til pasienter med lokalisert sykdom hvor operasjon ikke er mulig eller frarådet. Cellegiftbehandling, i form av karboplatin/fluorouracil, oksaliplatin/fluorouracil, karboplatin/paklitaksel, cisplatin/fluorouracil (CiFu kurer) gis under og eventuelt i etterkant av strålebehandlingen.

Lindrende cellegiftbehandling er aktuelt ved utbredt sykdom.