Tyroksinbehandling

Alle pasienter som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen trenger tilskudd av skjoldbruskkjertelhormon. Dette er nødvendig både for å erstatte skjoldbruskkjertelhormoner som kroppen ikke lenger lager for å opprettholde stoffskiftet (substitusjonsbehandling), og for å unngå at eventuelt gjenværende kreftceller ikke blir stimulert til å dele seg (suppresjonsbehandling).

Substitusjonsbehandling etter primærbehandling

Pasienter operert for kreft i skjoldbruskkjertel skal ha skjoldbruskkjertelhormon (levotyroksin, Levaxin®) som erstatning for manglende hormonproduksjon.

Følgende pasientgrupper skal ha substitusjonsbehandling:

  • pasienter behandlet for medullær skjoldbruskkjertelkreft
  • pasienter behandlet for anaplastisk (udifferensiert) skjoldbruskkjertelkreft
  • pasienter behandlet for mikropapillær skjoldbruskkjertelkreft eller minimal invasiv follikulær skjoldbruskkjertelkreft
  • lavrisikopasienter behandlet for differensiert skjoldbruskkjertelkreft uten tegn til restsykdom, det vil si ikke målbar tyroglobulin og normal ultralyd av hals.

Vedlikeholdsdosen av tyroksin, som oftest 125-150 mikrogram daglig, styres etter TSH-verdi i blodet som bør ligge omkring 1 mIE/l, og etter pasientens tilstand. Dagsdosen økes med 25 mikrogram eller mindre hver 6. til 8. uke til ønsket TSH-nivå og klinikk.

Blodprøve for måling av TSH og fritt tyroksin skal tas medikamentfastende 6 til 8 uker etter dosejustering.

Pasientens fastlege skal informeres om behandlingen og behandlingsmål. Behandlingsmål skal ikke endres uten konferering med behandlingsansvarlig sykehuslege.