PCV-kur

PCV er en kombinasjonskur som består av de tre cellegiftene Lomustine (CCNU®), Procarbazin (Natulan®) og vinkristin. Kuren gis til pasienter med noen typer hjernesvulst.

Det er seks uker mellom start av hver kur. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Dag Medikament Tid
1

Lomustine (CCNU)

Tabletter som engangsdose 
8 - 21
Procarbazin (Natulan®)
Tabletter to ganger daglig
8 og 29
Vinkristin
 Gis intravenøst over 10 minutter
43 Starter ny kur  

 

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig. På morgenen kurdagen skal du ta kvalmeforebyggende medikamenter. Disse tas etter anvisning fra lege. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter dag 8 og dag 29 får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Det brukes en dråpetellemaskin (infusjonspumpe) for at riktig mengde cellegift og væske skal gå inn på riktig tid. Behandlingen varer i cirka 30 minutter. 

De vanligste bivirkningene som kan oppstå under PCV kur

Kvalme og oppkast

Kvalme og uvelhet er ikke uvanlig, særlig de første dagene. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene du eventuelt får på resept etter utskriving. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter selv om du ikke opplever kvalme. Det kan være effekten av tablettene som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm. Blir kvalme et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter.

Vevsirritasjon

Cellegiften vinkristin er sterkt irriterende for vevet omkring blodåren. Det er derfor svært viktig at cellegiften ikke kommer utenfor blodåren. Lokal reaksjon fra blodåren på injeksjonsstedet, lokal flebitt, er vanlig. Dersom du etter hjemreise merker symptomer som rødhet, hevelse eller varmefølelse der kanylen har ligget, eller i området rundt, er det viktig at du tar direkte kontakt med sykehuset der cellegiftbehandlingen ble gitt.

Påvirkning av benmargen 

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men unngå hvis mulig nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på  38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Hårtap

Ved denne kuren kan håret bli tynnere. De færreste mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet.

Nevrologiske symptomer

Vinkristin kan påvirke perifere nerver og gi prikkinger, nummenhet eller følelsesløshet i fingre og/eller tær. Det er viktig at du informerer legen hvis du opplever dette. Det er vanlig at plagene vil avta etter avsluttet behandling.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med enkelte cellegifter og bruk av kvalmeforebyggende medikamenter. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Levolac®/Duphalac®/Laktulose®. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du kjøpt uten resept på apoteket.

Hodepine

Du kan få hodepine av ondansetron (kvalmestillende). Denne hodepinen kan lindres ved å ta smertestillende ved behov (Paracet®).

Alkoholintoleranse

For å redusere risikoen for episoder med høyt blodtrykk, skal du være forsiktig med alkoholinntak fra dag 8 til dag 35 i kuren.

Nedsatt fruktbarhet

Under behandling kan kvinner få uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt. Cellegiftkuren kan fremskynde overgangsalder. Kvinner i fruktbar alder bør bruke prevensjon både i behandlingsperioden og i minst ett år etter på grunn av risiko for skader på eggcellene under behandlingene.

Produksjon av sædceller påvirkes også. Dersom det er aktuelt for den enkelte, og hvis det er mulig, kan menn få tilbud om å fryse ned sæd før behandlingen starter. På grunn av risiko for skade på sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon under og det første året etter avsluttet cellegiftbehandling.