På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling ved ryggmargssvulster

Aktuelle behandlingsprinsipper

  • Kirurgisk behandling
    • Fjerning av svulst (reseksjon)/avlaste og redusere trykket på ryggmarg
    • Innvendig stabilisering av ryggraden (for å holde sammen ryggraden ved svekkelser som kan true nerver)
  • Strålebehandling
  • Cellegiftbehandling

Truende tverrsnittssyndrom

Påvirkning av ryggmarg og ryggmargsrøtter kan skyldes spredningssvulster i ryggraden fra svulster utenfor sentralnervesystemet. Spredningssvulster vil ofte trykke på cauda equina eller ryggmargen, og kan dermed gi opphav til cauda equina-syndrom og/eller helt eller delvis lammelse av nerver og sensibilitetstap nedenfor for der svulsten klemmer på ryggmargen (truende tverrsnittssyndrom). Hos pasienter med truende tverrsnittssyndrom er det risiko for varige ryggmargsskader. Disse pasientene trenger derfor øyeblikkelig utredning og behandling med strålebehandling og/eller kirurgi for å forhindre permanente nevrologiske utfall.

Symptomlindrende behandling med glukokortikoider ved ødem

Ryggmargssvulster omgis ofte av betydelig opphopning av væske (ødem) i omkringliggende vev, hvilket fører til en ytterligere påvirkning av ryggradskanalen.

Den definitive behandling av ødemet rundt en svulst er å fjerne denne, men som ren symptomatisk behandling før operasjon får pasienten glukokortikoider. Glukokortikoider har blant annet den effekt at de kan redusere slike ødemer, noe som kan føre til en betydelig symptomlindring for pasienten.

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil