Stadier og spredningsmønster ved ryggmargssvulster

Primære ryggmargssvulster inndeles etter svulstens lokalisasjon og vevstype (histologi).

Spredningsveier

Svulster som har oppstått i ryggradskanalen viser liten/ingen tendens til spredning via blodbanen. Fjernspredning til andre organer er derfor svært sjelden.

Ependymomer kan en sjelden gang spre seg med ryggmargsvæsken, og danne spredningssvulster i hjerne og ryggmarg.

Cirka 5–15 % av alle kreftpasienter utvikler symptomgivende spredningssvulster i ryggraden fra andre organer. Spredningen skjer via blodbanen, og de fleste spredningssvulstene kommer fra kreft i:

  • bryst
  • lunge
  • prostata
  • nyre

En sjelden gang kan hjernesvulster spre seg til ryggradskanalen. I så fall har spredningen skjedd via hjernevæskestrømmen, og dattersvulstene ligger i subaraknoidalrommet, såkalte "droppmetastaser". Dette gjelder blant annet for medulloblastomer og germinomer.