Årsaker til ryggmargssvulster

Utvikling av primære ryggmargssvulster er i de fleste tilfeller ukjent.

Risikofaktorer

  • Høye doser ioniserende stråling er eneste ytre årsak som i noen sjeldne tilfeller sikkert kan knyttes til utvikling av ryggmargssvulster. 
  • Det er ingen sikker sammenheng mellom ryggmargssvulster og risikofaktorer som for eksempel tobakk, alkohol og elektromagnestisk stråling (mobiltelefon/mikrobølgeovn).