Stereotaktisk vevsprøvetaking ved hjernesvulster

Stereotaktisk vevsprøvetaking gjøres ved symptomgivende svulster i hjernevevet hvor det er viktig å avklare hvilken type svulst som foreligger for å kunne vurdere videre behandling. Dette gjelder spesielt for svulster som ikke er tilgjengelig for å fjernes med kirurgi, eller hvor man mistenker en svulsttype som skal ha en annen type behandling enn kirurgisk fjerning av svulsten.

Stereotaktisk vevsprøvetaking er et minimalt invasivt inngrep. Pasienten unngår med andre ord en stor operasjon med åpning av kraniet, og risikoen dette medfører, noe som betyr kortere rekonvalesens og færre liggedøgn på sykehus.

Beskrivelse av vevsprøvetakingen

Det settes lokalbedøvelse. Pasienten får påsatt en sterotaktisk ramme som fikseres til hodeskallen på fire punkter med engangspigger. Det gjøres en CT-undersøkelse i rammen. CT-bildene fusjoneres med MR-bilder og lokaliserer hjernesvulsten i forhold til rammen. Planleggingen av inngrepet skjer på en datastasjon hvor en beregner eksakte koordinater i tre plan for innstikk og vevsprøvetaking.

Under operasjonen ligger pasienten i ryggleie eller sittende leie. En enkeltdose med antibiotika gis forebyggende, for å forhindre infeksjon. Ved hjelp av rammekoordinater som er beregnet lokaliseres innstikkstedet. Det settes lokalbedøvelse og lages et lite hudsnitt. Deretter lages et lite borehull, og senehinnen (den ytterste hjernehinnen) åpnes. Det gjøres et lite innsnitt i hjernebarken (kortikotomi) i underliggende gyrus hvor biopsinålen føres inn. Det tas prøvemateriale fra svulstvevet som sendes til analyse (histologisk undersøkelse), gjerne flere prøver fra ulike dybder og minst en prøve til frysesnitt. Avslutningsvis sys hudsnittet lagvis, og rammen demonteres.

Etter operasjonen gis et blodfortynnende medikament forebyggende for å forhindre blodpropp. Pasienten skal mobiliseres opp (stå og gå) første dag etter operasjon.

Det gjøres CT-kontroll første dag etter operasjon for å utelukke blødning, samt bekrefte at vevsprøvene er tatt i riktig område. Pasienten utskrives til henvisende sykehus 1.–2. dag etter operasjon.

Stingene fjernes etter 10–12 dager.

Endelig svar på analyse av vevsprøve (histologisvar) foreligger etter 7–10 dager.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon av biopsi av en hjernesvulst. Klikk her hvis du vil se video