Hjelpemidler ved ereksjonssvikt

Ereksjonssvikt opptrer i større eller mindre grad hos mange menn som blir behandlet for prostatakreft.

  • Ved kirurgi er grunnen som regel nerveskade. Så langt det er mulig forsøker man å bevare nervene. Ved nervebesparende inngrep vil ereksjon komme tilbake etter hvert. Sædblærene fjernes under operasjon. Dette fører til tørr utløsning, men evne til orgasme forandres ikke.
  • Ved strålebehandling uten hormonbehandling kan ereksjonssvikten forsterkes etter som tiden går. Det er vanskelig å si hva som er aldersbetinget og hva som er forårsaket av strålebehandlingen.
  • Hormonbehandling kan gi nedsatt seksuell lyst og ereksjonssevne

Etter å ha fått prostatakreft og vært i gjennom behandling har pasienten behov for å komme seg psykisk og mentalt. Det er viktig at han tar seg tid til å bearbeide det han har vært gjennom.

For å opprettholde blodtilstrømningen til svamplegemet i penis, bør han gjenoppta seksuell aktivitet så raskt som mulig etter behandling. Det er forøvrig ingen fare forbundet med å være seksuelt aktiv under behandling, men pasienten skal være oppmerksom på at orgasme kan være ubehagelig og til tider også smertefullt.

For å gjenvinne og/eller vedlikeholde ereksjonen anbefales seksuell stimulering og eventuell bruk av hjelpemidler, for eksempel tabletter. Da økes blodtilstrømmingen til svamplegemet i penis som ved ereksjon. Dette er med på å opprettholde funksjonene og påvirke slik at man etterhvert får ereksjon. For noen kan det være aktuelt å ta tabletter daglig, for andre ved behov.

Etter operasjon opplever noen bedring allerede de første ukene, andre de neste månedene. Bedring kan også skje 1–2 år etter behandlingen. 

Bekkenbunnstrening kan være gunstig med hensyn til ereksjon både hos de som blitt operert og strålebehandlet.

Hjelpemidler i form av tabletter

Det finnes 3 typer tabletter på det norske markedet. Disse kalles PDE5-hemmere.

Viagra

Viagra® tas 30-60 minutter før ønsket virkning. Mat i forbindelse med tablettinntak vil kunne utsette virkningen noe. Effekten varer i cirka 12 timer, men lengre virkningstid forekommer ofte.

Levitra

Levitra® virker etter 10-25 minutter og den kan tas med mat uten at virkningen reduseres eller utsettes. Effekten varer i cirka 12 timer, men som ved Viagra® kan den virke lengre.

Cialis

Cialis® skiller seg fra Viagra® og Levitra® ved at den kan tas fra 15 minutter til 12 timer før seksuell aktivitet. Medikamentet virker i minst 24 timer, ofte lengre. Dette gjør at mange kan føle at seksualiteten blir spontan igjen og ikke styrt av når vi skal ta pillen. Ulempen dreier seg først og fremst om bivirkninger. Hvis bivirkninger oppstår vil disse, på linje med virkningene, holde seg lengre.

Ingen av de tre medikamentene virker uten seksuell stimulering. Tablettene har mye av det samme virkestoffet i seg, men noen personer har effekt av det ene, noen har effekt av det andre. Prøv gjerne flere typer tabletter. Dessuten er det ofte slik at ikke den første eller andre tabletten virker, men kanskje den femte. Det anbefales derfor å prøve seg fram over litt tid.

Alle tre medikamentene fås i flere styrker. Vi anbefaler ofte å starte med en høy dose etter behandling av prostatakreft. Felles for alle tre er at man må betale de selv og at de er forholdsvis dyre.

PDE5-hemmere får glatt muskulatur til å slappe av, dermed senkes blodtrykket i resten av kroppen også. Pasienter som bruker blodtrykkssenkende medisiner, med samme virkningsmekanisme som disse ereksjonsfremkallende tablettene, kan derfor få ekstra blodtrykkssenkende effekt av disse preparatene.

Bruker du Nitrolingual munnspray og/eller Nitroglycerin tabletter mot angina skal du ikke bruke PDE5-hemmere. Folk med hjerteproblemer skal uansett ikke ta PDE5-hemmere uten å ha blitt kontrollert av legen sin først. 

Andre medikamenter kan også påvirke PDE5-hemmere. Det er derfor alltid lurt å snakke med fastlegen som kjenner deg,  helsen din og medisinene du bruker.

Hjelpemidler i form av sprøyter

Disse medikamentene skal ikke brukes av pasienter som står på Marevan® 

Første injeksjon skal alltid foretas av lege eller spesialsykepleier. 

Caverject Dual

Caverject Dual® leveres i en tokammerampulle i engangssprøyte, i to forskjellige doseringer, 10 mikrogram og 20 mikrogram. Dosen kan justeres gjennom et vindu i sprøyten. Man starter med en lav dosering som kan økes etter avtale med lege/spesialsykepleier.

Papaverinholdige legemidler

Androskat® og Papaverin/Regitin® kommer i ampuller som man må trekke opp i en sprøyte (1ml insulinlignende sprøyte med spiss). Man prøver først med en liten dose for å se om det gir effekt. Effekt kommer etter cirka 5-15 minutter. Dosen kan økes etter avtale med lege/spesialsykepleier.

Injeksjonene settes inn i et av svamplegemene i siden på penis. Man bør variere mellom høyre og venstre side. Bør ikke brukes mer enn en gang per døgn og ikke mer enn tre ganger i uka.

Det man skal være oppmerksom på med begge sprøytene, er om ereksjonen varer mer enn 4 timer og er smertefull. Da er det nødvendig å kontakte lege for å få motmedisin.

Hjelpemiddel som stift (MUSE)

Bondil

Bondil® er en stift som settes inn i urinrøret og virker lokalt. Den har samme virkestoffet som Caverject®. Kan også brukes av de som bruker hjertemedisin. Finnes i tre styrker (0,25mg, 0,5mg, 1mg).

Både Caverject® og Bondil® kommer inn under folketrygdens § 5.22. Det vil si at bruker man mer enn en gitt sum per kalenderår vil 90% av utgifter utover dette dekkes.

Hjelpemiddel i form av pumpe

Et gammelt råd på den mer instrumentelle siden er vakumpumpe. I de rette hender er det en utmerket metode til å få liv i penis og har ingen medikamentelle bivirkninger. Kanskje ikke først og fremst for å få en ereksjon, men for å opparbeide en ereksjon på sikt. Det blir en tøyning av glatt muskulatur i penis og gjør den mer elastiske og mer mottagelige for blodtilførsel. Prinsippet er enkelt og poenget er å skape et undertrykk rundt penis som gjør at blod blir sugd inn i svampvevet. Ereksjonen opprettholdes ved at en ring tres over penis og plasseres ved roten av penis. Finnes i to modeller - en som er manuell og en som er batteridrevet.

Vakumpumpen dekkes i sin helhet over folketrygden. Spør sykepleier eller lege om dette hvis du vurderer anskaffelse av denne. Må ikke brukes av menn som får blodfortynnende midler som Marevan®.

Har du spørsmål ta kontakt med sykepleier ved den poliklinikk du blir behandlet/går til kontroll.