Innvendig strålebehandling av prostata (brakyterapi)

Ved innvendig strålebehandling (brakyterapi) plasseres den radioaktive kilden direkte inn i prostata. Ved brakyterapi på Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet benyttes den radioaktive isotop Iridium 192. Strålekilden implanteres gjennom perineum, det vil si området mellom endetarmen og kjønnsorganene. Inngrepet foregår i narkose. For å sikre bestråling av eventuell Mikroskopisk kreft utenfor prostatakapselen gis innvendig strålebehandling kombinert med utvendig strålebehandling.

Behandlingen består av 2 brakybehandlinger og 25 utvendige strålebehandlinger og total behandlingstid er 8–9 uker.  

Behandlingsopplegget

 • Første innvendige strålebehandling. Det blir lagt inn gullkorn i prostata.
 • Dagen etter føste behandling starter du opp med å ta flytende parafin.
 • 2 ukers pause før andre behandling.
 • Innleggesesdagen for neste behandling tas CT- og MR-undersøkele for å planlegge den utvendige strålebehandlingen.
 • Dagen etter gis den andre innvendig behandling.
 • 1 uke pause før utvendig strålebehandling.
 • 25 utvendige strålebehandlinger som gis over 5 uker (50 Gy).

Hvordan forbereder jeg meg?

Bruker du blodfortynnende:

 • Albyl E®, uansett styrke, må stoppes 5 dager før brakyterapien (5 dager uten medisin).
 • Plavix® og Efient® må stoppes 5 dager før brakyterapien.
 • Marevan® må stoppes 3 dager før brakyterapien. NB: Hvis du bruker Marevan® som ikke kan unnværes i noen dager må man i god tid gå over til sprøyter (Fragmin®). Dette avtales med lege.
 • Pradaxa® og Xarelto® må stoppes 2 dager før brakyterapien.

Når du får brakyterapibehandling er det veldig viktig at tarmen er godt tømt. For å få til dette skal du spise lettkost i minst 3 dager før brakyterapien. Lettkost er mat som blir lettere tatt opp og fordøyd. For eksempel youghurt, frukt, hvit kjøtt, fisk (helst kokt eller dampet, ikke stekt), egg/eggerøre, suppe, havregrøt/havresuppe og kneipbrød. Spis helst ikke rødt kjøtt og unngå røkt kjøtt. Prøv å unngå kost som gir mye luft i magen som for eksempel erter, bønner, kål, løk, purreløk, epler og rå grønnsaker.

Du får resept på avføringsmiddelet "flytende parafin". Vi anbefaler at du begynner med flytende parafin 10 ml dagen etter første brakybehandling. Hvis du får problemer med løs mage/diare mellom behandlingene bør du ta kontakt med oss.

Alternativ medisinsk behandling kan muligens påvirke effekten av strålebehandlingen, og vi anbefaler derfor at slik behandling ikke pågår i behandlingsperioden.

Hvordan foregår behandlingen?

Du blir innlagt ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet dagen før brakybehandlingen. Du får et tilsyn av anestesilege (narkoselege) som vil gi deg opplysninger om narkosen. Det er viktig at du gir beskjed til legen som tar deg imot om du har gamle nakkeskader eller leddgikt med nakkeproblemer som kan gi problemer under narkosen (bedøvelsen).

Du får innlagt et urinkateter i urinblæren.

Under brakybehandlingen ligger du på ryggen med bena i benholdere. Et stavformet ultralydapparat plasseres i endetarmen. Det blir tatt bilder av prostata som brukes til å forberede brachyterapien, og det lages en foreløpig plan for behandlingen med beregning av antall nåler og deres posisjon i prostata.

Innvendig strålebehandling i prostata.

Ved hjelp av ultralydveiledning settes 15–20 parallelle nåler gjennom huden mellom pungen og endetarmsåpningen og inn i prostata. Nålene er hule rør som er to millimeter tykke. Når nålene er på plass blir det gjort en ny ultralydundersøkelse samtidig som kontrast (en blanding av luft og gel) innføres i urinkateteret, for at urinrøret skal synes på ultralydbilde. Man beregner så hvor stor stråledose som skal avgis i hver enkelt hule nål, slik at hele prostatakjertelen blir bestrålt.

Den tråformede radioaktive kilden blir deretter automatisk introdusert i nålene en etter en. Kilden blir liggende i prostata i cirka 10 –15 minutter totalt, og det blir gitt en stråledose på 10 Gy. Du ligger alene i behandlingsrommet, men du er under overvåking. Hele prostatakjertelen blir bestrålt, mens urinrøret skånes for de høyeste dosene. Like etter behandlingen fjernes den radioaktive kilden og nålene.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Hele behandlingsprosessen tar cirka 2–2,5 timer, av og til noe lengre.

Etter behandling

Du er ikke radioaktiv etter behandlingen. Etter avsluttet brakybehandling observeres du noen timer på post-operativ avdeling før du flyttes tilbake til sengepost. Du er inneliggende til observasjon til dagen etter.

For å få en god gjennomskylling av blære og urinrøret bør du drikke rikelig etter inngrepet. Kateteret fjernes dagen etter brakybehandlingen hvis/når urinen er klar (det vil si at den ikke blodtilblandet). Før du forlater sykehuset må du ha latt vannet to ganger spontant. Med en blærescanner vil vi måle hvor mye urin som er igjen i blæren etter vannlatingen. Dersom resturinen i blæren er mer enn cirka 150 ml, eller du har symptomer på treg vannlating, kan det være aktuelt å starte med medisiner som letter blæretømmingen. I forbindelse med inngrepet vil du også få antibiotika for å forebygge infeksjon.

Etter spontan vannlating og samtale med lege kan du reise hjem. Du får dekket helse- ekspress eventuelt taxi.

Bivirkninger

Vanligvis er det svært få bivirkninger umiddelbart etter inngrepet. Noen vil kunne føle litt ubehag eller ømhet bak pungen noen dager etter brakybehandlingen. Det er sjeldent behov for smertestillende medikamenter. Enkelte pasienter kan føle lett nummenhet på penis. De nærmeste dagene kan det også komme litt blod i urinen, og noen opplever at det svir litt under vannlating. Små bloduttredelser (hematom) i eller bak pungen kan forekomme. Dette er vanligvis beskjedent, og vil gå tilbake av seg selv.

Vannlatingen blir ofte noe hyppigere, og den kan også bli tregere. Dette kan bedres over tid. Det finnes medikamenter som kan lette tømningen av urin. (Omnic®, Tamsulosin®, Cepalux®, Xatral®, Vesicare®, Toviaz®)

Det er liten forskjell på bivirkningene etter kombinasjon av innvendig og utvendig stråbehandling og utvendig stråbehandling alene. Oftest vil det bli færre bivirkninger fra blæren og endetarm etter innvendig enn ved utvendig stråbehandling. Uten ledsagende hormonbehandling er risikoen for at potensen påvirkes sannsynligvis redusert, men dette er ikke dokumentert.

Det er sannsynlig at fruktbarheten blir sterkt redusert eller helt borte. Hvis du har barneønske må det foretas nedfrysning av sædceller før behandlingen (kun aktuelt hvis man er under 55 år). Er du i fertil alder bør du bruke prevensjon i minimum 2 måneder etter brakybehandling.