Utskriftsdato (24.7.2024)

Kirurgisk fjerning av testiklene ved prostatakreft

{"type": "disclosure", "group": "kirurgisk-fjerning-testiklene", "title": "titlefield", "order": 700}

Ved kirurgisk kastrasjon fjernes begge testiklene (bilateral orkiektomi). Følger av kastrasjon er tap av seksualfunksjon, ereksjonsvikt og nedsatt lyst. Hetetokter og trøtthet er også vanlig.

Prostataceller, både normale og ondartete, er avhengige av testosteronstimulering for å vokse og dele seg. Dette utnytter man i den lindrende behandlingen av prostatakreft. 95% av testosteronet produseres i testiklene. Kirurgisk fjerning av testiklene er aktuelt når kreftsykdommen har vokst gjennom prostatakapselen eller ved spredning til andre organer. Målet med behandlingen er at pasienten kan leve et så langt og godt liv som mulig med prostatakreft. 

Beskrivelse av inngrepet

Før operasjonen barberes pung og skamben. Operasjonen utføres enten med lokalbedøvelse, narkose eller epiduralbedøvelse.

Inngrepet kan gjøres gjennom lysken eller pungen og tar vanligvis 30-60 minutter. Begge testiklene fjernes, og det plasseres eventuelt testikkelproteser i pungen. Etter operasjonen observere pungen for hevelse og blødning.

Avtale om videre kontroller gjøres når vevsprøvene er klare. Dette tar cirka to uker. Eventuell tilleggsbehandling bestemmes ut fra prøvesvarene. 

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av testiklene. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video