Utskriftsdato (14.6.2024)

Behandling med Zytiga ved prostatakreft

Zytiga® (abiraterone) er et medikament som hindrer produksjon av testosteron. Dette kan bremse veksten av prostatakreft. Legemiddel gis i tablettform og brukes ved prostatakreft med spredning til andre deler av kroppen.

Zytiga® skal tas sammen med prednison/prednisolon. Dette er et kortikosteroid og gis for å redusere faren for høyt blodtrykk, for mye vann i kroppen eller redusert mengde av kalium i blodet.

Hva må gjøres før behandlingen?

Det er ingen spesielle forberedelser.

Hvordan skal medisinen tas?

  • Zytiga® skal ikke tas sammen med mat. Tablettene skal tas minst to timer etter at du har spist og du skal ikke spise noe før minst én time etter tablettinntak . Tablettene skal ikke deles, men svelges hele med vann. 
  • Dersom du har glemt å ta Zytiga®, prednison eller prednisolon, skal du ta din vanlige dose neste dag. Har du glemt å ta Zytiga®, prednison eller prednisolon mer enn én dag, skal du omgående rådføre deg med legen.

Bivirkninger som kan oppstå

  • De vanligste bivirkningene er vann i bena eller føttene, lavt kaliumnivå i blodet, høyt blodtrykk, urinveisinfeksjon og diaré.
  • Andre vanlige bivirkninger er høyt fettnivå i blodet, økning i leverfunksjonsprøver, brystsmerter, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt, høy puls, benbrudd, fordøyelsesbesvær, blod i urinen og utslett.
  • Binyreproblemer (relatert til problemer med salt- og vannbalansen), muskelsvakhet og/eller muskelsmerter er mindre vanlig.
  • Muskelsvakhet, muskelrykninger eller hjertebank. Dette kan være tegn på at kaliumnivået i blodet er lavt. Ved disse symptomene må du oppsøke lege omgående.

Bivirkninger ved tilførsel av steroider (prednison/prednisolon)

  • Sur mage. Dersom du tidligere har hatt magesår, må du gjøre legen oppmerksom på dette og eventuelt få forbyggende midler mot magesår.
  • Uro i kroppen.
  • Langvarig bruk kan gi forandret utseende og vektøkning, som rundere ansikt og mage, skjellettforandringer og økt infeksjonsrisiko.

Oppfølging

Under behandling med Zytiga® følges du nøye opp med kontroll hos sykepleier og lege på sykehuset. Den første måneden kommer du til kontroll etter 14 dager, senere noe sjeldnere. Ved kontrollen vil vi sjekke din allmenntilstand og det tas blodprøver, blodtrykk og puls. Vi vil også kartlegge om behandlingen gir deg bivirkninger.

Noen kontroller vil eventuelt foregå hos fastlege.