Lynparza ® (Olaparib)

Lynparza ® (Olaparib) er et medikament kan gis til pasienter med blant annet prostatakreft med spredning dersom det er påvist såkalte BRCA1 eller BRCA2 mutasjoner (genetiske endringer i  svulsten), og som har sykdomsøking under pågående testosteronsenkende behandling. Det må  tidligere være forsøkt med såkalt «nytt hormonlegemiddel», for eksempel abiraterone (Zytiga®) eller enzalutamide (Xtandi®). Preparatet kan bremse utviklingen og/eller redusere utbredelsen av  sykdommen. Igangsatt testosteronsenkende behandling, vanligvis med sprøyter såfremt ikke testiklene er fjernet kirurgisk, skal kontinueres uten pause.

Hva må gjøres før behandling?

Behandlingen krever ingen spesielle forberedelser hvis man er klarert for oppstart.

Hvordan skal medisinen tas?

Lynparza ® skal tas 2 ganger daglig til omtrent samme tid hver dag med cirka 12 timers mellomrom i form av 2 tabletter hver gang. Hver tablett er på 150 mg (milligram), det vil si at det tas 4 tabletter =  600 mg i døgnet. Tablettene kan tas med eller uten mat. De må tas hele, det vil si ikke tygges, oppløses eller deles. Under behandlingsperioden bør du ikke drikke grapefruktjuice. Dersom du har  glemt å ta Lynparza ® tas neste dose så snart som mulig samme dag, deretter fortsetter normal  dosering. Det skal ikke tas ekstra tabletter en annen dag for å erstatte uteglemt dose.

NB! Lynparza finnes også i kapselform som kun skal brukes ved eggstokkreft. Kapsler og tabletter skal ikke brukes om hverandre.

Bivirkninger som kan oppstå

De vanligste bivirkningene er økt kvalme, sure oppstøt og oppkast, diaré og lave blodverdier for hemoglobin (blodprosent), hvite blodceller eller blodplater. Man må også kontrollere nyrefunksjon. Dette passer man på ved regelmessige blodprøvekontroller. Enkelte kan oppleve hodepine, munnsår og nedsatt appetitt. Hudutslett kan forekomme. I noen tilfeller vil legen ved bivirkninger beslutte reduksjon i dosen fra 600 mg til 500mg eventuelt 400 mg  i døgnet, eller ta pause eller stoppe medikamentet.

Man skal også være på vakt mot luftveissymptomer i form av hoste, tungpust eller feber da det i  meget sjeldne tilfeller kan forekomme «kjemisk lungebetennelse» som kan være alvorlig. Det kan  også forekomme økt trettbarhet og slapphet (fatigue).

Nytte-effekten av medikamentet på kreftsykdommen ansees imidlertid å være viktigere enn de få tilfellene av alvorlige bivirkninger som kan inntreffe hos enkelte.

Lynparza ® kan påvirke omsetningen av noen andre legemidler. Det er derfor viktig at man går gjennom hvilke andre legemidler du bruker dersom du er aktuell for oppstart av behandling med Lynparza ®, spesielt ved samtidig bruk av enkelte kolesterolsenkende medikamenter. Like viktig er det også at du opplyser om at du bruker Lynparza ® hvis du skal starte med nye medikamenter, for eksempel hos din fastlege for annen medisinsk tilstand.

Oppfølging

Når du behandles med Lynparza ® vil du bli fulgt opp med regelmessige kontroller ved sykehuset hos lege eller sykepleier, eventuelt hos fastlege i enkelte tilfeller. De første 12 månedene vil du som regel komme til kontroll, inkludert blodprøver, cirka hver 4. uke. Fungerer behandlingen bra, og med lite eller akseptable bivirkninger, kan intervallene mellom kontrollene da bli utvidet.

Det kan også være aktuelt å kontrollere tilstanden med billedundersøkelse under oppfølgingen. Dette blir eventuelt besluttet i samråd med legen som har ansvaret for behandlingen.