På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Nedfrysing av sæd

Sædbanken tilbyr nedfrysing og langtidslagring av sæd til pasienter som har en sykdom eller skal gjennomgå en behandling som kan skade fruktbarheten. Prøvene lagres ved -196°C i avdelingens biobank og kan benyttes til fertilitetsbehandling ved  et senere tidspunkt. Det tilbys nedfrysing av inntil 3 prøver med 2-3 dagers mellomrom. Perioden mellom hver nedfrysing  kan være kortere eller lengre dersom praktiske hensyn tilsier dette. Hvis sædkvaliteten er god kan antall prøver reduseres.

Normal lagringstid er 10 år, med mulighet for ytterligere oppbevaring etter skriftlig søknad. Ved over 10 års lagring vil pasienten bli kontaktet av Reproduksjonsmedisinsk avdeling med forespørsel om destruering eller forlenget lagring.

Generell prosedyre for nedfrysing av sæd 

 • Det er ikke nødvendig med timebestilling ved langtidslagring av sæd.
 • Det anbefales, om mulig, en abstinenstid på 2–7 døgn siden pasienten hadde forrige sædavgang.
 • Sædprøven tas ved masturbasjon/onani direkte i et sterilt plastbeger. Kondom må ikke benyttes, da det inneholder sæddrepende stoffer.
 • Avdelingen har egnede prøvetakingsrom og sædprøven kan tas ved oppmøte på avdelingen, pasienten vil da få utdelt sterilt prøvebeger.
 • Sædprøven kan produseres hjemme, men bør leveres til laboratoriet så raskt som mulig og helst innen 1 time etter  sædavgang.
 • Sædprøven må ikke avkjøles. 

Prøvene destrueres etter gitte kriterier:

 • Pasientens eget ønske
 • Pasienten har ikke tatt blodprøver innen 6 måneder etter nedfrysing
 • Ett år etter pasientens død, dersom annen dokumentasjon ikke er forelagt Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Ved henvisning til nedfrysing og langtidslagring av sæd:

 • Pasienten må medbringe henvisning/rekvisisjon fra lege, rekvisisjonen påføres pasientens navn og fødselsnummer, diagnose og navn på henvisende lege og avdeling/legekontor. Kryss av for nedfrysing av sædceller.
 • Før nedfrysing av sæd tas det blodprøver for HIV, hepatitt B, hepatitt C og syfilis. Dersom disse prøvene er tatt i  forkant må prøvesvarene ettersendes.
 • Pasienten må signere samtykke
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil