På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Nubeqa ® (Darolutamid)

Nubeqa ® (Darolutamid) er et medikament som blokkerer effekten av testosteron (mannlig  kjønnshormon), eller nært beslektede stoffers effekt på prostatakreftceller. Det kan bremse utviklingen av sykdommen og redusere utbredelsen av sykdommen. Legemiddelet gis som tabletter og kan brukes hos egnede pasienter ved prostatakreft uten spredning, men rask PSA stigning hvis pasienten også får samtidig testosteronsenkende behandling (vanligvis medikamentelt). Igangsatt  testosteronsenkende behandling med sprøyter skal kontinueres uten pause, såfremt ikke testiklene  er fjernet kirurgisk.

Hva må gjøres før behandling? 

Behandlingen krever ingen spesielle forberedelser.

Hvordan skal medisinen tas?

Nubeqa ® (Darolutamid) skal tas daglig i form av 2 tabletter hver gang, 2 ganger daglig med omtrent 12 timers mellomrom og til omtrent samme tid. Hver tablett er på 300 mg, det vil si at det tas 4 tabletter = 1200mg i døgnet. Tablettene svelges hele med mat og et glass vann. Dersom du har glemt å ta  Nubeqa ® tas dosen så snart som mulig samme dag, deretter fortsetter normal dosering. Det skal  ikke tas ekstra tabletter en annen dag for å erstatte uteglemt dose.

Bivirkninger som kan oppstå

De vanligste bivirkningene er økt trettbarhet/slitenhetsfølelse (fatigue). Dette er bivirkninger som mange opplever som plagsomme, men de er stort sett ufarlige. I tillegg forekommer hos noen pasienter reduserte hvite blodceller og endring i blodprøver med tanke på leverfunksjon. Dette  passer man på ved regelmessige blodprøvekontroller. I enkelte tilfeller vil legen da beslutte  reduksjon i dose, eller pause fra medikamentet. Andre bivirkninger er økt risiko for hjertesykdom og økt falltendens, men hvor nytte-effekten av medikamentet på kreftsykdommen ansees å være viktigere enn de få tilfellene av alvorlige bivirkninger som kan inntreffe hos enkelte. Noen kan også utvikle utslett.

Nubeqa ® (Darolutamid) kan påvirke omsetningen av noen andre legemidler. Det er derfor viktig at man går gjennom hvilke legemidler du bruker dersom du er aktuell for oppstart av behandling med  dette preparatet. Like viktig er det også at du opplyser om at du bruker Nubeqa ® hvis du skal starte  med nye medikamenter, for eksempel hos din fastlege for annen medisinsk tilstand.

Oppfølging

Når du behandles med Nubeqa ® (Darolutamid) vil du bli fulgt opp med regelmessige kontroller ved sykehuset hos lege eller sykepleier. De første 3–6 månedene vil du som regel komme til kontroll  hver 4. uke, men fungerer behandlingen bra, og med lite eller akseptable bivirkninger, vil intervallene mellom kontrollene bli utvidet. Det kan i noen tilfeller være aktuelt med enkelte  kontroller hos fastlege. Det kan også være aktuelt å kontrollere tilstanden med billedundersøkelse under oppfølgingen. Dette blir eventuelt besluttet i samråd med legen som har ansvaret for behandlingen.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil