På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Erleada ® (Apalutamid)

Erleada ® (Apalutamid) er et medikament som blokkerer effekten av testosteron (mannlig  kjønnshormon) eller nært beslektede stoffers effekt på prostatakreftceller. Det kan bremse utviklingen av sykdommen og redusere utbredelsen av sykdommen. Legemiddelet gis som tabletter  og kan brukes hos egnede pasienter ved prostatakreft med og uten spredning hvis pasienten også får kastrasjonsbehandling (vanligvis medikamentelt).

Hva må gjøres før behandling?

Behandlingen krever ingen spesielle forberedelser.

Hvordan skal medisinen tas?

Erleada ® (Apalutamid) skal tas som en enkeltdose til omtrent samme tid hver dag. Tablettene  svelges hele med vann. Kan tas med eller uten mat. Dersom du har glemt å ta Erleada ® tas dosen så snart som mulig samme dag, deretter fortsetter normal dosering fra dagen etter. Det skal ikke tas ekstra tabletter en annen dag for å erstatte uteglemt dose.

Bivirkninger som kan oppstå

De vanligste bivirkningene er diaré, økt trettbarhet/slitenhetsfølelse (fatigue), hetetokter, utslett i  hud, muskel/ledd smerter/muskelkramper og redusert appetitt/vektnedgang. Dette er bivirkninger som mange opplever som plagsomme, men de er stort sett ufarlige. Dog skal man passe litt ekstra  på hudutslett. Andre bivirkninger som lavt stoffskifte, økt risiko for hjertesykdom, høyt blodtrykk, økt kolesterol/fettstoffer i blodet og økt falltendens er bivirkninger som kan være alvorlige, men hvor nytte-effekten av medikamentet på kreftsykdommen ansees å være viktigere enn de få  tilfellene av alvorlige bivirkninger som kan inntreffe hos enkelte. En svært sjelden bivirkning kan være kramper. Det skal derfor ikke brukes av pasienter med epilepsi eller krampeanfall i sykehistorien uten etter grundig overveielse. Pasienter som har epilepsi eller er disponert for  krampeanfall bør vurderes for andre medikamenter.

Erleada ® kan påvirke omsetningen av flere legemidler. Dette gjelder for eksempel medikamenter som brukes mot blodpropp (som Marevan® og andre «blodfortynnende» medikamenter). Det er derfor viktig at man går gjennom hvilke legemidler du bruker hvis du er aktuell for oppstart med Erleada ®. Like viktig er det at du opplyser om at du bruker Erleada ® dersom du skal starte med nye medikamenter, for eksempel hos din fastlege.

Oppfølging

Når du behandles med Erleada ® vil du bli fulgt opp med regelmessige kontroller ved sykehuset hos lege eller sykepleier. De første 3–6 månedene vil du som regel komme til kontroll hver 4. uke, men fungerer behandlingen bra, og med lite eller akseptable bivirkninger, vil intervallene mellom kontrollene bli utvidet. Det kan i noen tilfeller være aktuelt med enkelte kontroller hos fastlege. Det kan være aktuelt å kontrollere tilstanden med billedundersøkelse under oppfølgingen. Dette blir eventuelt besluttet i samråd med legen som har ansvaret for behandlingen.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil