Overlevelse ved prostatakreft

I følge Kreftregisteret har det fra midten av 1990-tallet vært en økning i overlevelsen av prostatakreft. Antallet menn som lever med prostatakreft har doblet seg i løpet av de siste 10 årene.

PSAGleasonscore og svulstens utbredelse (T-stadium) er viktige faktorer i vurdering av overlevelse for kreft i prostata, og risiko for tilbakefall.

Alle typer prostatakreft kan i prinsippet spre seg til lymfeknuter og eventuelt videre til skjelett eller andre organer. Tidsforløpet for en slik utvikling er helt avhengig av svulsttypen. Ved Gleasonscore mindre enn eller lik 6 kan utviklingen ta 10–20 år eller lenger. Ved Gleasonscore større enn eller lik 8 kan sykdommen spre seg før den kan påvises i prostata.

For inntil 30 år siden hadde hele 70–75 % av all påvist prostatakreft enten vokst gjennom prostatakapselen eller spredt seg til andre organer i kroppen. Innføringen av PSA-undersøkelse har ført til at 75 % av sykdomstilfellene oppdages ved lokalisert sykdom.

Fem års relativ overlevelse for menn som får påvist prostatakreft uten fjernspredning er 102,2 prosent, mens relativ overlevelse for de med fjernspredning er betydelig lavere, 43,3 prosent. 

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med prostatakreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1980–2019.
Kilde: Kreftregisteret