Om prostatakreft

Hva er prostatakreft?

Prostatakreft er kreft i blærehalskjertelen og er den hyppigste kreftformen blant menn. Prostatakreft rammer over 4900 menn hvert år. Hyppigheten stiger med alderen og forekommer sjelden blant menn under 50 år.

Prostata er omtrent på størrelse med en kastanje og ligger som en tykk ring rundt den første delen av urinrøret, rett under blæren. Prostata utskiller noen av stoffene som inngår i sædvæsken.

Prostatakreft kan deles inn i ulike stadier. I første stadium er sykdommen lokal; svulsten vokser bare innenfor selve prostata. Neste stadium er regionalt, det vil si at svulsten har vokst inn i nærliggende organer som blære, sædleder, urinrør og endetarm, eller den har spredt seg til lymfeknutene i bekkenet. Tredje stadium har vi når kreften har spredt seg til andre steder i kroppen, for eksempel til skjelettet.

Hvorfor oppstår prostatakreft?

Det er fortsatt uklart hvorfor prostatakreft oppstår. Alder og arv, hormoner, miljø og livsstil ser imidlertid ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen.

Hva er symptomene på prostatakreft?

  • Hyppig vannlating
  • Tynn og svak urinstråle
  • Vanskeligheter med å tømme blæren
  • Blod i urinen
  • Blodmangel
  • Tretthet og vekttap
  • Smerter i rygg og skjelett

Hvordan utredes prostatakreft?

Vanligvis gjør urologen en undersøkelse av prostatakjertelen og tar en biopsi (vevsprøve).

Hvordan behandles prostatakreft?

Prostatakreft utvikler seg på ulikt vis fra pasient til pasient, men i de fleste tilfeller er det en "snill" form for kreft, slik at pasienten kan helbredes eller sykdommen holdes i sjakk gjennom mange år.

Vanligste behandlingsformer ved prostatakreft

Kirurgi

Når kreften ikke har spredt seg kan kirurgi være aktuelt. Vanligvis fjernes hele prostatakjertelen sammen med omkringliggende vev som sædblæren. Kirurgi kan også være aktuelt for å lindre smerter, blant annet i de tilfeller hvor svulsten gjør det vanskelig å tømme urinblæren.

Strålebehandling

Strålebehandling kan gis både i helbredende og lindrende hensikt, avhengig av om kreften har spredt seg til andre steder i kroppen eller ikke. Selve bestrålingen skjer som oftest ved hjelp av en utvendig strålekilde.

Hormonbehandling

De fleste typer prostatakreft er avhengig av det mannlige kjønnshormonet testosteron for å utvikle seg. Man kan derfor holde sykdomsutviklingen i sjakk ved å stoppe kroppens produksjon av testosteron, eller ved å blokkere testosteronets virkning på kreftcellene.

Cellegift

Cellegift (kjemoterapi, cytostatika) er sjelden aktuelt, og da bare for yngre pasienter, fordi de cellegifter som finnes i dag ofte har liten effekt på prostatakreft. Hvis cellegift brukes er det først og fremst for å lindre plager.

Vente og se

Når svulsten er liten og ikke har spredt seg kan man også vurdere å ikke behandle kreften. Bivirkningene av behandlingen kan ofte være mer ubehagelige enn kreftsymptomene, og hvis pasienten er rundt sytti år eller eldre er det ikke sikkert at sykdommen gir alvorlige plager innenfor hans levetid. Det beste kan da være om kreften forblir ubehandlet, men at sykdommen holdes under nøye oppsikt ved regelmessige kontroller hos legen.