Medisinsk behandling ved peniskreft

Cisplatin og fluorouracil anbefales som supplerende behandling ved lymfeknutespredning bekreftet ved histologisk undersøkelse.

Ved meget langtkomne tilfeller kan det være aktuelt med supplerende cellegiftbehandling før kirurgi (neoadjuvant), for å redusere svulsten.

Fotodynamisk behandling

Ved karsinom in situ eller vekstforstyrrelser i overflatevevet uten synlig svulst, og hvor vurderinger av vevsprøver under mikroskop (histologisk undersøkelse) ikke gir mistanke om infiltrerende vekst, gjøres utprøvende behandling med fotodynamisk behandling (PDT). Prinsippet med denne behandlingen er at kreft eller forstadier til kreft sensibiliseres for lys med bestemt bølgelengde, og at disse går til grunne ved belysningen.