EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (12.11.2019)

KREFT I EGGSTOKK OG EGGLEDER

Gynekologisk kreft er ondartede svulster utgått fra de kvinnelige underlivsorganer (genitalier), som omfatter ytre kjønnsorganer (vulva), skjede (vagina), livmorhals (cervix), livmor (uterus), eggstokk (ovarium), eggleder (tuba uterina) og svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster).

I Norge er eggstokkreft den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner.

Eggstokkreft omfatter flere svulsttyper, og det skilles mellom eggstokkreft av epitelial og ikke-epitelial type.

Epiteliale eggstokksvulster

Epiteliale eggstokksvulster utvikles fra celler på eggstokkens ytre overflate. Det skilles mellom borderline- (ikke-invasive) og invasive tumorer.

Ikke-epiteliale eggstokksvulster

Ikke-epiteliale eggstokksvulster utgår fra germinalceller eller kjønnsstreng-/støttesceller.

Kreft i eggleder er vanskelig å skille fra eggstokkreft. Symptomer, utredning og behandling er som ved eggstokkreft.

 

Forekomst

I Norge fikk 520 kvinner diagnosen eggstokkreft i 2017. Forekomsten øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år. Eggstokkreft som utgår fra eggstokkens overflatelag utgjør 90 % av all kreft i eggstokkene. Cirka 50 av tilfellene gjelder borderlinesvulster. Det forekommer cirka 45 tilfeller årlig av eggstokkreft som utgår fra kjønnsceller eller støtteceller. 

Kreft i eggleder er en meget sjelden kreftform med cirka 10 nye tilfeller årlig. Dette utgjør 0,3–1 % av all gynekologisk kreft. Antallet er trolig underestimert fordi strenge makroskopiske og mikroskopiske kriterier må oppfylles før diagnosen kan stilles. Gjennomsnittlig alder ved diagnosetidspunkt er 60 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av eggstokkreft, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av eggstokkreft, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret